MEDEMBLIK - Tonnen met bedrijfsafval uit Amsterdam worden binnenkort naar de stortplaats in Wieringermeer gebracht. Inwoners van de gemeente Medemblik zijn niet blij vanwege angst voor stankoverlast. Ook de gemeente is niet geïnformeerd over de beslissing. Toch wordt er eerst afgewacht, voordat de gemeente een bezwaar gaat indienen.

De afvalcrisis bij AEB in Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat het afval uit Amsterdam daar niet meer verwerkt kan worden en dus moet worden ondergebracht in de rest van Nederland. Omwonenden van de afvalstort in Wieringenwerf, voornamelijk uit de gemeente Medemblik, zijn bang voor stankoverlast.

Omdat het enkel om bedrijfsafval zou gaan, zou de stank aanzienlijk minder zijn. Hiervoor pleit beheerder Afvalzorg. Horeca-afval zou worden geweigerd en er wordt dagelijks een laag grond op het afval geplaatst om de stank tegen te gaan.

Alles wordt gecontroleerd
Het Amsterdam afval zou per 19 augustus naar de West-Friese afvalstort worden gebracht. "Het gaat hier om een tijdelijke ontheffing. Daarom willen we eerst de ontwikkelingen vanaf die datum afwachten. Afvalzorg heeft gezegd dat iedere vrachtwagen een ingangscontrole krijgt. Ook wordt de lading gefotografeerd. Vrachtwagens met inhoud die niet voldoen, worden dan teruggestuurd. Dit zou betekenen dat er geen geuroverlast ontstaat", vertelt de gemeente aan NH Nieuws.

Eerst afwachten
De gemeente belooft in de gaten te houden of iedereen zich aan die gestelde afspraken houdt. "Wij hebben hier elke week contact over met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Als er echt sprake is van geuroverlast, specifiek veroorzaakt door deze extra afvalstortingen, dan hebben we een argument en grondslag om bezwaar te maken." Vooralsnog wil de gemeente de stank dus eerst afwachten, en niet preventief een bezwaar maken tegen de beslissing. Ondanks het ongenoegen van omwonenden.