HOOGKARSPEL - Veel inwoners van ons dorp, zowel jong als oud(er), houden van wandelen. Het is gezond, werkt ontspannend en is laagdrempelig om te doen. In Hoogkarspel is vooral behoefte aan een groene wandelroute.

Vitale dorpen
De alliantie Gebruiksvriendelijk dorpsbos van het project Vitale dorpen heeft een route ontworpen die tot een groen wandelrondje Hoogkarspel uit kan groeien. Door het op elkaar aansluiten van enkele korte wandelpaden ontstaat een wandelroute van 6,5 kilometer door en rond het dorp.

Verkenningsrondje
Om de raadsleden en fractie-ondersteuners goed te informeren organiseerde de alliantie op vrijdag 9 maart een informatief verkenningsrondje. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen namen deel aan deze activiteit.

Tijdens de route werd op een aantal plaatsen met een ecologische meerwaarde gestopt. Ook werd er gekeken naar plekken waar onderhoud en aanpassingen nodig zijn. Zoals het onderhoud van bestaande tegel- en schelpenpaden en de aanleg van nieuwe paden zoals een wandelpad door de brede groene berm aan de westkant van de Kerspelweg.

Overleg
De alliantie hoopt de wandelroute in 2018 te realiseren, hierover hebben ze nog overleg met de gemeente Drechterland en het Recreatieschap West Friesland. De route wordt onderdeel van Wandelnetwerk Het Grootslag.