West Friesland - Het is belangrijk dat alle 70-plussers in onze regio minimaal één keer per jaar bezoek krijgen van een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Dat vindt bijna driekwart van de Westfriezen, zo blijkt uit een enquête van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW).


Met de preventieve medische huisbezoeken kunnen volgens de ZZWW gezondheidsproblemen, eenzaamheid en verkeerd of overmatig medicijngebruik voorkomen worden. De ZZWW maakt de uitslagen van de enquête bekend op een bijeenkomst over ouderenzorg op 14 november in Zwaagdijk-Oost. I&O Research heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ZZWW.

ZZWW-bestuurslid Han Fasten licht nu alvast een tip van de sluier op en geeft aan dat de enquête belangrijk is voor de belangenbehartiging van burgers in de zorgwereld. “Dat maar liefst 74 procent van de Westfriese 55-plussers zo’n huisbezoek toejuicht is voor ons reden om het bij onze besprekingen met de huisartsen zo spoedig mogelijk nadrukkelijk naar voren te gaan brengen.”

Voortaan altijd
In andere regio’s, zoals Den Helder, vinden de preventieve huisbezoeken al bij wijze van proef plaats. De ZZWW wil dat dit als standaard gaat gelden in de regio Westfriesland en Wieringermeer. “Westfriezen gaan niet snel zelf naar de dokter, pas als er wat aan de hand is. Maar als je vooraf al problemen kunt voorkomen dan scheelt dat ook druk op de ziekenhuizen”, stelt Fasten.

“Stel dat iemand wat wankel loopt, dan kun je als arts of wijkverpleegkundige iemand wijzen op een rollator en daarmee kan wellicht een val en een gebroken heup worden voorkomen. Meer tijd nemen voor patiënten loont echt.”

Zwaar voor mantelzorgers
“Naar aanleiding van het onderzoek maken we ons ook zorgen over de mantelzorgers”, zegt Fasten. Een derde van de mantelzorgers die meededen aan de enquête vindt de zorg nu al zwaar tot zeer zwaar. Daarvan heeft 26 procent behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorg en slechts 13 procent ontvangt die zorg op dit moment. Over de toekomst is 27 procent van de Westfriese mantelzorgers bezorgd en 10 procent vreest zelfs dat ze over vijf jaar de zorg voor hun naaste niet aankunnen.

Best gezond
Uit de enquête van de ZZWW komen overigens ook nog andere zaken naar voren. Over het algemeen zijn Westfriezen best gezond en bewegen ze meer dan het landelijk gemiddelde.De ZZWW heeft de enquête laten uitvoeren door het onderzoeksbureau I&O Research onder inwoners van Westfriesland. De uitgebreide lijst met vragen is ingevuld door 349 mensen, onder wie 277 mensen van 55 jaar en ouder. Meer weten? Kom naar de bijeenkomst over ouderenzorg op 13 november. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. Locatie: Rabobank, Graanmarkt 1, Zwaagdijk-Oost. Toegang gratis, opgeven via www.zzww.nl.