MEDEMBLIK - De aanplant van 9 hectare nieuw bos bij natuurgebied de Groote Vliet bij Medemblik is van start gegaan. Wethouder Andrea van Langen van gemeente Medemblik en Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, plantten vandaag een van de eerste bomen in het gebied. De komende maanden gaan er zo’n 26.000 nieuwe bomen de grond in. Mochten de Corona-maatregelen het weer toelaten, dan organiseert Staatsbosbeheer ook nog een plantdag voor de omgeving.


Het nieuw aan te planten bos sluit aan bij het al bestaande bos, waardoor het totale bosoppervlakte in het gebied circa 21 hectare wordt. Daarnaast blijft een deel van het gebied open met moeras, rietland en overstromingsgrasland, zodat er ook voor weidevogels en amfibieën voldoende plek blijft. De aanleg van het bos komt onder andere voort uit de compensatie van de 7,6 hectare bos van het Dr. Van Steijnbos, dat in najaar van 2020 in de Schoorlse Duinen is gekapt, en is gefinancierd door het Ministerie van LNV.

Samenwerking
In de voorbereiding voor de aanleg van het nieuwe bos heeft Staatsbosbeheer twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de werkwijze en plannen toe te lichten en om ideeën en wensen uit de omgeving op te halen. Op basis van alle gesprekken met de omgeving hebben we een definitief ontwerp gemaakt. In de planvorming werkte Staatsbosbeheer samen met de gemeente Medemblik. Wethouder van Langen van Medemblik: “Voor ons is het belangrijk dat het bos een aantrekkelijk gebied wordt voor onze inwoners. Door verbinding te maken met de bestaande natuurgebieden in onze gemeente, kan er een mooie (wandel)route ontstaan.”

Klimaat en biodiversiteit
Nieuw bos helpt ons om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering en is belangrijk voor onze biodiversiteit. Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer: “We willen de komende jaren flink bijdragen aan meer bos in Nederland en dus ook in Noord-Holland. Dat is goed voor het klimaat en draagt bij aan de soortenrijkdom in de natuur. Bovendien worden bossen zeer hoog gewaardeerd door Nederlanders, dus we hopen dat ook hier bij de Groote Vliet vele toekomstige generaties gaan genieten van dit nieuwe bos.”

Toekomstbestendig bos
Het bos wordt ingeplant met verschillende soorten, voornamelijk inheemse, bomen. Zo wordt er onder andere eik, wilg, walnoot en haagbeuk geplant. Door de aanplant van veel verschillende boom- en struiksoorten wordt het bos gevarieerder en daardoor nog aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Meer variatie betekent ook dat een bos veerkrachtiger wordt en dus beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte of juist hele natte periodes, en ziektes zoals de essentaksterfte die momenteel de essen in Nederland bedreigt..