DRECHTERLAND - Het aftellen is begonnen! Over zeven weken, op woensdag 21 maart mag u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Op verschillende manieren zullen de Drechterlandse politieke partijen aantonen waar zij voor staan. Maar hoe zit het ook al weer met die gemeenteraadsverkiezingen? We zetten het even kort op een rij.

Nieuwe gemeenteraad
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mogen alle kiesgerechtigden stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Drechterland telt, als plattelandsgemeente, 17 raadsleden. Politieke partijen in de gemeente stellen kandidatenlijsten samen waaruit de Drechterlandse inwoners hun keuze kunnen maken. Op basis van het aantal stemmen wordt een nieuwe gemeenteraad gevormd.

Wist u dat?

  • de gemeenteraad op dit moment bestaat uit de partijen CDA, VVD, Gemeentebelangen Drechterland (GBD), Progressief Drechterland (PDL) en Seniorenpartij Drechterland (SPD).;
  • deze partijen de komende gemeenteraadverkiezingen weer mee doen;
  • het college van B&W bestaat uit burgemeester Michiel Pijl en wethouders Dirk te Grotenhuis (CDA), George Besseling (VVD) en Peter Kuiken (GBD);
  • u op 21 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur uw stem kunt uitbrengen op 11 verschillende locaties in de gemeente?

Meer weten?
Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen leest u op www.drechterland.nl/gemeenteraadsverkiezingen en op onze Facebookpagina. Begin maart ontvangen alle inwoners van Drechterland de Verkiezingskrant. Hierin geven alle deelnemende partijen in het kort weer waar zijn voor staan.