MIDWOUD - Vanaf 1 juli a.s. zal men bij Het Zwembad Midwoud al starten met het zogenaamde ‘vakantie-rooster’; d.w.z. dat het bad dan elke dag geopend zal zijn vanaf 12.00 uur (gedurende de hele zomervakantie) – Ook de grote ligweide (het ‘voetbalveld’) is weer in gebruik


5 wijzigingen die men gaat doorvoeren naar aanleiding van de Corona versoepelingen zijn:

Het vrijzwemmen (van 14.30 tot 16.45 uur) wordt per 1 juli a.s. ook mogelijk voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar;

Deze groep jongeren van 13 t/m 17 hoeft onderling niet langer rekening te houden met de 1,5-meter-afspraak; zij dienen dit wel te blijven doen t.o.v. de aanwezige volwassenen, zoals de toezichthouder, Corona-verantwoordelijke(n), kassa-kiosk vrijwilligers en ouders/verzorgers van jongere kinderen.

Het familie-zwemmen (met bijbehorende reservering) wordt voortaan dagelijks mogelijk; dus elke dag van 12.00 tot 13.15 uur

Wij denken met deze maatregel tegemoet te komen aan een toenemende behoefte van ouders met kleine kinderen om te kunnen komen zwemmen; we doen hierbij een dringend beroep aan de ouders om onderling nog steeds de 1,5 meter in acht te blijven houden ( N.B. Hier zal door de Corona-verantwoordelijke vrijwilligers op worden toegezien)

Ouders van jonge kinderen die in het bezit zijn van een diploma, maar nog wel extra begeleiding nodig hebben, mogen vanaf 1 juli a.s. gebruik maken van onze faciliteiten (behalve gebruik maken van het bad tijdens de ‘vrij-zwem-uren’ van hun kroost) tegen het reguliere tarief of abonnementsvertoon;

Het wordt dus mogelijk voor ouders van jonge kinderen (met een diploma), die hun kind nog niet helemaal alleen onder de verantwoordelijkheid van de toezichthouders en vrijwilligers willen laten, om mee te komen naar ‘Het Zwembad’, echter zonder op dat moment gebruik te maken van de bassins (ook hier zal op worden toegezien door de Corona-verantwoordelijke vrijwilligers). Het alternatief voor het samen zwemmen mét de kinderen is het dagelijks familiezwemmen.

Het peuterbad is nu ook geopend voor alle jonge kinderen die nog niet in het bezit zijn van een diploma. Ouders/verzorgers mogen aanwezig zijn, maar ook hier doen wij weer een dringend beroep om onderling nog steeds de 1,5 meter in acht te blijven houden ( N.B. Hier zal door de Corona-verantwoordelijke vrijwilligers op worden toegezien) Ook vragen wij de aanwezige ouders/verzorgers om er op toe te zien dat de kleinste peuters/kleuters niet ‘ondersneeuwen’ nu zij dit bad met hun iets oudere vriendjes/vriendinnetjes delen. Samen spelen, samen delen!

Banen zwemmen op vrijdag-avond vervalt, gezien de lage opkomst in de afgelopen weken; voortaan wordt er elke vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur een extra vrijzwem-blok voor de jeugd t/m 17 jaar.

'Wij verwijzen voor exacte details graag naar de nieuwe dagplanning voor het volledige overzicht van de tijden en doelgroepen.

Veel plezier!!! En namens Het Zwembad zijn wij alle 30 extra vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet voor/op het bad. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn geworden…….

Tenslotte; uw abonnement is ook geldig in de zwembaden van Abbekerk, Sijbekarspel en Wognum.'