NOORD HOLLAND - Balans tussen rust en reuring. Daar gaat het om bij het Toekomstperspectief Noord-Hollandse kust. Tijdens de afsluiting van de eerste dag van de Landelijke Stranddagen op 6 en 7 april vertelde gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof hier meer over.

Geldhof: “Diverse partijen hebben het kustpact ondertekend, een landelijke afspraak over hoe we omgaan met nieuwe recreatieve bebouwing. Waar niet, waar wel en onder welke voorwaarden. Deze afspraak werken de provincies met alle partijen verder uit. Samen met andere overheden, waterbeheerders, natuurorganisaties, de recreatieve branche en maatschappelijke organisaties werken we in Noord-Holland samen vanuit bestaand beleid - de Strategische agenda kust en de Nationale visie kust - aan het toekomstperspectief en een zonering. Voor Noord-Holland is de kust van groot belang. Zowel voor de inwoners van de provincie als voor de toeristen. Hoe zorgen we ervoor dat we ruimte hebben voor drukte, vermaak en vertier aan de ene kant en aan de andere kant ruimte voor rust, stilte en ongereptheid.”

Bezoekers van de kust komen voor de natuur en de rust en stilte, maar willen ook de mogelijkheid hebben om een kop koffie te drinken of een evenement te bezoeken. Het gaat om die balans, waar de partijen ruimtelijke invulling aan willen geven. Volgens Geldhof is het een complex project. Er spelen veel verschillende belangen. “Maar we zijn goed in gesprek met elkaar en zoeken naar meer synergie tussen natuur en recreatie. De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal. We moeten er samen aan werken, niemand kan het alleen of heeft exclusieve rechten. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de Noord-Hollandse kust te behouden en te bewaken. Samen maken wij ons sterk voor de prachtige, waardevolle kust waar we zo trots op zijn en samen bewaken we de balans tussen rust en reuring.”