OBDAM – Net als in alle particuliere huishoudens, is ook de energierekening van Sociaal-Cultureel Centrum De Brink in Obdam de laatste jaren enorm gestegen. De stijging was dusdanig hoog dat er maatregelen genomen moesten worden om het energieverbruik drastisch te reduceren. Daarnaast onderkent De Brink haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en heeft het bestuur in 2022 het initiatief genomen om een Plan van Aanpak op te stellen waarmee het energieverbruik aanmerkelijk kan worden gereduceerd. De Brink werd voor het Plan van Aanpak ondersteund door Stichting Dorpswerk Noord-Holland.

In het plan is een set maatregelen opgenomen die bestaat uit:
• Het aanbrengen van 60 zonnepanelen waarmee stroom wordt opgewekt.
• Een meer efficiënte warmwatervoorziening die niet 24-uur hoeft te verwarmen.
• Het vervangen van enkel glas door HR++ glas.
• Het isoleren van vloeren.
• Het vervangen van de verlichting door led.
• Efficiënter inrichten van het besturingssysteem van de verwarmings- en ventilatie installaties. Iedere ruimte kan nu centraal en afzonderlijk worden aangestuurd.
• Vervangen van koelinstallaties door exemplaren met een lager energieverbruik.
• De aanschaf van synthetische biljartlakens. Deze vragen aanmerkelijk minder verwarming en daarmee energie.

Medio begin oktober zijn de laatste werkzaamheden van het plan uitgevoerd, daarmee is het volledige project afgerond. Inmiddels is duidelijk dat deze maatregelen leiden tot ± 30-40% lager stroomverbruik wat overeenkomt met de beoogde reductie uit het Plan van Aanpak. Ondanks dat de verwarming door het warme weer van de laatste tijd nog niet echt heeft aangestaan, is wel duidelijk dat met name de verbeterde isolatie ook zal leiden tot een lager gasverbruik.

Mede dankzij de ondersteuning van de Stichting Dorpswerk Noord-Holland en daarnaast de financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Koggenland en het VSB-fonds heeft De Brink een set maatregelen kunnen nemen waarmee het energieverbruik aanmerkelijk zal verminderen.

Daarmee zijn we er echter nog niet, de uiteindelijke doelstelling is om het gebouw geheel gasloos te maken. Daarvoor moet het gehele verwarmings- en ventilatiesysteem worden herzien. In de komende periode zal hiervoor een plan worden ontwikkeld. Gelet op de hoge kosten die dit gehele plan met zich mee zal brengen, zal de realisatie ervan over meerdere jaren worden gespreid.