HOORN - Een depressie is geen sombere bui die na een paar dagen vanzelf verdwijnt....
Speciaal voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een depressie geeft GGZ Noord-Holland-Noord de cursus ‘Omgaan met een depressieve naaste’.


Zelf in balans blijven

Heeft u iemand in uw familie of directe omgeving met een depressie, dan wordt uw eigen leven daar flink door beïnvloed. Als u dicht bij deze persoon leeft, kunt u zelf ook het gevoel krijgen in een sociaal isolement te raken. Of u heeft het gevoel dat u de persoon die u kende even ‘kwijt’ bent. Het is belangrijk om zelf in balans te blijven en op de juiste manier te reageren op uw naaste.


Inhoud van de cursus

In de cursus ‘Omgaan met een depressieve naaste’ gaat een deskundige van GGZ NHN in zes wekelijkse bijeenkomsten in op de volgende vragen: Hoe kunt u uw naaste ondersteunen? Waar wordt een depressie door veroorzaakt? Hoe werken medicijnen tegen depressie? Hoe kunt u het beste met de hulpverlening omgaan? Hoe kunt u ook goed voor uzelf en anderen uit uw omgeving blijven zorgen? De cursus helpt u om op een goede manier te kunnen reageren op uw depressieve naaste en sterker in uw schoenen te staan. Daarnaast ontmoet u mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Waar en wanneer

De cursus start op 24 september 2019 (wekelijks t/m 5 november 2019) van 19.00 – 21.00 uur bij GGZ Noord Holland Noord locatie Hoorn (Maelsonstraat 1 in Hoorn).

Kosten

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het werkboek “Omgaan met mensen met een depressie”. De kosten hiervoor zijn € 13,50.

Aanmelden en vragen

Voor vragen over en aanmelding voor de cursus kunt u terecht bij Willemien Engwerda tel. 072-5357292, of via mail W.Engwerda@ggz-nhn.nl. Voorafgaand aan deelname van de cursus maakt men graag telefonisch kennis met u.

Meer info

Kijk voor het complete aanbod cursussen en colleges op https://www.ggz-nhn.nl/Agenda .