OPPERDOES - Lokale politiek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij willen u dan ook zo veel mogelijk betrekken bij het nemen van de besluiten. Daarom vergadert de commissie Ruimte 12 februari in de Torenschouw in Opperdoes.

Op de agenda staat één onderwerp voor Opperdoes: Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Gouw 4A Opperdoes. Verder staan er nog drie onderwerpen op de agenda. Die spelen in andere kernen in de gemeente. In deze oriënterende commissie stellen de fracties vragen aan de wethouder. Ook geven ze deze avond hun voorlopige mening over de onderwerpen. Op 15 februari is er een inhoudelijk debat in de meningvormende commissie. Daarna, op 22 februari besluit de raad over deze onderwerpen. Deze laatste twee vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Geef uw mening

U kunt als inwoners of belanghebbenden in de vergadering uw mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan. Maar dat kan ook over andere onderwerpen. Wilt u inspreken? Meldt u zich dan aan via (0229) 85 63 67 of mail naar

De agenda staat op www.medemblik.nl/raad en bestuur (klik op vergadering van 12 februari).

Plaats & tijd

"De Torenschouw" aan de Torenstraat 17, 1674 NE Opperdoes. De vergadering start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom.