HOORN - Op woensdag 15 mei jl. is in het Statenlogement in Hoorn het CDJA Westfriesland officieel opgericht. Niemand minder dan burgemeester Jan Nieuwenburg opende met een inspirerende toespraak over samenwerking in Westfriesland de eerste Algemene Ledenvergadering van het CDJA Westfriesland.

Nieuwenburg benadrukte dat samenwerking tussen politieke jongerenorganisaties van verschillende partijen in Westfriesland belangrijk is en met zijn aanwezigheid gaf hij blijk van het belang van die samenwerking. Om dit ook in de praktijk te brengen had Nieuwenburg voor de kersverse bestuursleden van het CDJA Westfriesland nog een verrassing in petto. Alle nieuwe bestuursleden kregen uit handen van burgemeester Jan Nieuwenburg de Westfrieslandspeld van het Pact van Westfriesland opgespeld met de opdracht de speld met trots te dragen.

Het CDJA Westfriesland heeft vanuit de 7 Westfriese gemeenten ruim 30 leden en het bestuur wordt gevormd door Marina van Eijk, Rob Brandhoff, Franka Boon, Rick Nooij, Wessel Groot en Rick van der Gulik. Het CDJA Westfriesland organiseert elk kwartaal op wisselende locaties in Hoorn en Stede Broec politieke borrels waarbij gezelligheid en politieke inhoud samengaan en alle jongeren uit Westfriesland van harte welkom zijn. De onderwerpen op deze politieke borrels kunnen door jongeren zelf worden aangedragen. Onderwerpen die jongeren bezighouden gaan vooral over 'hoe kom ik aan een huis', 'is er een passende opleiding voor mij in de buurt', 'vind ik werk in Westfriesland' en 'is de zorg wel goed geregeld'. Bij dat laatste punt sluiten de jongeren van het CDJA graag aan bij het initiatief 'Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW)' waarbij zorg op maat het uitgangspunt is.


Lijkt het je leuk eens een politieke borrel bij te wonen kijk dan op de Facebook- of Instagrampagina van het CDJA Westfriesland.