PURMEREND - Stichting Wonen en Zorg Purmerend is een nieuwe weg ingeslagen. Afgelopen 10 maanden heeft het personeel zich gestort op het nieuwe zorgen. Bewegingsgericht zorgen betekent niet meer alles voor de bewoners uit handen nemen, zij hebben juist meer baat bij zo lang mogelijk zelf actief zijn. Sportservice heeft een traject opgezet om samen met een aantal actieve werknemers alle aspecten voor dit nieuwe beleid te behandelen. Deze omslag heeft geresulteerd in meer plezier bij bewoners en personeel.

Deze werkgroep kwam eens in de zes weken bij elkaar met een medewerker van Sportservice. Materiaal, beweegactiviteiten, draagvlak en bewegingsgericht zorgen zijn thema’s waar actie op ondernomen wordt. De actiepunten worden door de werkgroep tijdens de teammomenten met het personeel gedeeld. Alle beweeginformatie wordt opgenomen in het beleid van de stichting, dit wordt getoond op de website en informatiemap.

Al het personeel van de stichting heeft ook deelgenomen aan een cursus bewegingsgericht zorgen. Tijdens deze cursus werden de deelnemers eerst geprikkeld met feiten van bewegen in de zorg, met een interactief programma konden zij hierop reageren. De getoonde filmpjes van Prof. Dr. Erik Scherder speelden daar weer op in. Vervolgens gaven de ervaren personen uit de zorg de voorbeelden voor het bewegen op de kamer en tijdens de zorg. De groepen bulkten van ideeën, waardoor ze weer bewust werden van hun handelen en van elkaar konden leren. Na lang stil zitten, was het tijd voor een stukje stoelgym en bewegen met materialen. Met klein materiaalbudget is al veel te bereiken bijv. met een bol wol, leidingisolatie, tennisracket etc. is de doelgroep enthousiast in beweging.

De teamleiders hebben alle knelpunten die het personeel tijdens de praktijk ervaren gebundeld voor de evaluatie cursus. Na beide cursussen gaven de deelnemers aan de praktische tips erg bruikbaar te vinden en ze zijn weer gemotiveerd om hier mee aan de slag te gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosan Ootes – rootes@sportservicewestfriesland.nl of 0229-287700.