HOLLANDS KROON - Op 2 mei 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Verplaatsing Pluimveebedrijf Het Kippenhok v.o.f.’ vastgesteld.

Tegen dit bestemmingsplan zijn twee omwonenden en de Faunabescherming in beroep gegaan.

Uitspraak Raad van State

Op 11 april 2018 heeft de Raad van State uitspraak in deze beroepszaken gedaan. Het beroep van de omwonenden is niet ontvankelijk verklaard, omdat zij volgens de eisen die de wet stelt niet direct in hun belangen worden geraakt. Het beroep van de Faunabescherming is gegrond verklaard. De beroepsgrond dat het niet zou gaan om de verplaatsing van een bestaand bedrijf, maar om de vestiging van een nieuw bedrijf, is afgewezen. Wel succesvol was het argument van de Faunabescherming dat de gevolgen voor omliggende Natura 2000 gebieden onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt

Vervolg

Het bestemmingsplan wordt gerepareerd. Dit kan door te wachten tot de vergunning Wet natuurbescherming onherroepelijk is of door een passende beoordeling uit te voeren. Door een onherroepelijke vergunning Wet natuurbescherming aan het bestemmingsplan te koppelen is inzichtelijk wat de effecten op de natuur zijn. Er is een vergunning Wet natuurbescherming voor dit project. Hier moet de Raad van State nog een uitspraak over doen. Dit kan nog enige tijd duren vanwege vragen die aan het Europees Hof zijn gesteld. Als er een passende beoordeling wordt uitgevoerd worden de effecten gedurende de bestemmingsplanprocedure beoordeeld. De komende periode wordt beoordeeld welke optie het beste is. Daarna moet de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken over de vaststelling van het bestemmingsplan.