WERVERSHOOF - Een zogeheten bellenscherm kan inderdaad microplastics uit gezuiverd afvalwater onderscheppen, maar er is nog veel meer onderzoek nodig om te zien of dat ook geldt voor de allerkleinste deeltjes. Daarvoor moet een nieuwe meetmethode komen en die wordt nu ontwikkeld, zegt een onderzoeker van drinkwaterbedrijf PWN.

Een onderzoeksconsortium heeft sinds 1 juni zo'n 'muur van luchtbelletjes' in werking in een kanaal bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wervershoof. Uit eerste metingen blijkt dat daardoor plasticdeeltjes groter dan 1 millimeter kunnen worden afgevangen. Maar ook wordt gekeken wat het bellenscherm doet met kleinere deeltjes, van 0,02 mm tot 0,5 mm.

Het bellenscherm, een buis met kleine gaatjes waar lucht doorheen wordt geperst, ligt schuin in de waterloop, zodat de plasticdeeltjes één kant op worden gestuurd. Voor deze opstelling in Wervershoof is gekozen omdat laboratoriumexperimenten "te ver afstaan van de praktijk", aldus de PWN-onderzoeker. Het bellenscherm heeft als bijkomend voordeel dat het scheepvaart en vissen niet hindert.

Meer onderzoek nodigDe proef, die een jaar duurt, wordt gedaan door PWN, wateronderzoeksinstituut KWR, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en bellenschermuitvinder The Great Bubble Barrier.

Microplastics worden steeds vaker gebruikt, onder meer in cosmetica. Ze komen via het afvalwater terecht in het oppervlaktewater en kunnen zo ook in bronnen van drinkwater terechtkomen. Dat lijkt vooralsnog niet schadelijk voor de gezondheid, zei onlangs de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, maar om schadelijke gevolgen echt uit te sluiten is veel meer onderzoek nodig.