HOOGKARSPEL - Basisschool 't Skitteljacht is eind vorig jaar gestart met afval scheiden op school. Daarmee zijn zij de eerste afvalvrije school in Drechterland. Bij 't Skitteljacht staan nu bakken voor papier, plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten en restafval. Eerder werd het papier gescheiden van het overige afval. Er was één grote container voor al het restafval. Verpakkingen van plastic of afval van fruit kwamen ook in het restafval terecht. Het scheiden van afval op school sluit aan bij het beleid van de gemeente. Door afval zoveel mogelijk apart in te zamelen, kan er zoveel mogelijk worden hergebruikt. De school draagt eraan bij dat scheiden van afval een gewoonte wordt.


Eerste inzameling plastic afval van 2022

Op donderdag 27 januari was de eerste inzameling van het plastic afval van 2022. Schooldirecteur Ellen van der Gulik heeft met een aantal leerlingen de volle plastic bakken aangeboden aan de wagen van HVC-chauffeurs Pieter en Andre. In de nieuwe HVC-app staat de afvalkalender. Daarin ziet de school in één oogopslag wanneer het volgende inzamelmoment is. Ellen van der Gulik benadrukt nogmaals: "Het is belangrijk om kinderen al vroeg te leren hoe zij het beste om kunnen gaan met hun afval. Op 't Skitteljacht leren wij de kinderen hierover en geven het goede voorbeeld. Jong geleerd is oud gedaan!"

Kick-off afval scheiden door afvalcoach

Nathalie Beentjes is afvalcoach bij HVC. Tijdens een leuke kick-off bij de start van het afval scheiden heeft zij aan verschillende groepen uitleg gegeven over het belang van afval scheiden en wat er met het afval gebeurt nadat het ingezameld is. Ook zijn er in alle klassen inzamelbakjes verspreid. Doordat er nu verschillende bakken zijn is het dus eigenlijk heel eenvoudig om afval te scheiden op school én gelijk ook thuis. Speciaal voor groep 7 en 8 heeft HVC het lesmateriaal 'De groene bende' ontwikkeld wat in de klas behandeld kan worden. Scholen die ook geïnteresseerd zijn in afval scheiden kunnen zich via de gemeente aanmelden.

Minder afval, meer grondstoffen

Dat is de ambitie van de gemeente Drechterland. Er wordt de komende jaren gewerkt aan het verbeteren van het afvalbeheer en het optimaliseren van grondstoffengebruik. Op 25 mei 2020 heeft de raad besloten om te streven naar minimaal 75% afvalscheiding en minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar met een hoge kwaliteit van ingezamelde grondstoffen, de kostenprestatie te verbeteren en het huidige hoge serviceniveau te borgen. Dit is tot uitwerking gebracht in het Recycleplan 2022-2025, waaronder het invoeren van recycle-tarief. Met recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen; een vast en een variabel deel. Met het variabele deel krijgen inwoners invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Scheiden ze het afval goed en blijft er weinig restafval over, dan kunnen ze de inzameling van het restafval af en toe overslaan. Wethouder Jeroen Broeders prijst dan ook de aanpak van de school en hoopt dat er nog meer scholen volgen: "De leerlingen nemen ook mee naar huis dat ze door goed afval te scheiden kunnen bijdragen aan het milieu.''