HOORN - De heer Quinten Foppe is per 1 april 2021 door het bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) aangesteld als directeur.

De OD NHN staat in 2021 voor het verder verstevigen van de organisatie in voorbereiding op de Omgevingswet. De uitdagende duurzaamheidsopgave van de maatschappij vraagt van een autoriteit als de OD NHN dat ze zich verder door ontwikkelt tot een flexibele kennis- en uitvoeringsorganisatie. De heer Quinten Foppe zal deze processen de komende jaren gaan begeleiden.

Quinten Foppe (Leiden, 1971)
De heer Quinten Foppe heeft een bedrijfskundige achtergrond met een passie voor dienstverlenende organisaties. Na een decennium in het bedrijfsleven leiding te hebben gegeven aan professionaliserings- en verandertrajecten, stapte hij in 2018 over naar de lokale overheid. Na diverse directieposities bij de gemeente Amsterdam (met name bij de stadsdeelorganisaties) te hebben bekleed, was hij tot voor kort directeur/ secretaris van Duo+, een gemeenschappelijke gemeentelijke uitvoeringsorganisatie.


Over Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert in opdracht van provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van natuur, zwemwater en wegen en vaarwegen. Op deze gebieden verzorgt de dienst de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering aan de hand van de vigerende wet- en regelgeving.

Daarnaast voert de OD NHN voor zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord taken uit binnen de fysieke leefomgeving. De OD NHN houdt zich bezig met milieu, bodemkwaliteit, klimaat, natuur, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.