BOVENKARSPEL - Op vrijdag 24 april hoorden zes inwoners in Stede Broec dat zij een Koninklijke onderscheiding verdienen.


Het opspelden van de lintjes gebeurt dit jaar anders dan anders. Door de coronacrisis is het uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen uitgesteld. Wel ging burgemeester Wortelboer afgelopen vrijdag bij de betreffende mensen langs om ze te feliciteren en een bloemetje te brengen. Natuurlijk op gepaste afstand volgens de coronamaatregelen. Vanaf de stoep sprak hij hen toe.Het lintje behorende bij de onderscheiding zal burgemeester Wortelboer later opspelden op een landelijke uitreikdatum, als de situatie dat weer toelaat.

Onderstaande inwoners krijgen een Koninklijke onderscheiding en de titel ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’:

Theo van der Jagt (Enkhuizen)
De heer Theo van der Jagt heeft veel betekend voor het vrijwilligerswerk in Stede Broec. Sinds 2007 is hij secretaris en organisator van lezingen van de Vereniging KMTP/Groei & Bloei afdeling Enkhuizen en omstreken.Ook is hij al vanaf 1974 vrijwilliger bij de Sint Martinusparochie in Bovenkarspel. Hij is/was bestuurslid bij de communievergaderingen, voorzitter van de parochieraad, lid van de lectorengroep en voorganger in de vieringen. Ook verzorgde hij de uitvaarten van de parochie in de periode van afnemende gezondheid van pastoor Karregat.Verder was Theo van der Jagt van 2003-2018 voorzitter van de uitvaartvereniging St. Jozef in Bovenkarspel. Daarnaast is hij sinds 2008 secretaris van de Jeu de Boulesclub Lutjebroek waar hij verschillende activiteiten verzorgt.Theo van der Jagt woonde vroeger in Bovenkarspel en woont nu net over de grens in Enkhuizen. Daarom zijn z’n vrijwilligersactiviteiten hoofdzakelijk op Stede Broec gericht. Daarom is in overleg met de burgemeester van Enkhuizen besloten dat het lintje door de burgemeester van Stede Broec is aangevraagd en aan de heer van der Jagt wordt uitgereikt.

Nico Bakker (Bovenkarspel)
De heer Nico Bakker is sinds 1988 actief bij voetvalvereniging KGB. Daar begeleidt hij de jeugdtoernooien, is hij kantinemedewerker, redacteur van het clubblad en de presentatiegids, webmaster, fotograaf en omroeper bij toernooien en thuiswedstrijden van de selectie.Van 2006 – 2014 was hij secretaris van de WMO-raad Stede Broec en is nu lid/secretaris van de cliëntenraad Omring Gezinspaviljoen. Ook is hij voorzitter van de Bewonerscommissie appartementencomplex Raethuysstaete.In 2016 begon hij als penningmeester bij de Katholieke Bond voor Ouderen Bovenkarspel (KBO) Ook heeft hij de website opgezet en deze onderhoudt hij. Samen met de voorzitter bezoekt hij de regionale en landelijke KBO-vergaderingen.Nico Bakker was ook actief bij de biljartclub, was webmaster bij de Lutjebroeker Blaasband en secretaris/voorzitter bij zangkoor In Between. Daarnaast is hij politiek actief geweest voor het CDA en zat hij in de Seniorenraad.

Loek Smid (Bovenkarspel)
De heer Loek Smid heeft zich vanaf 2000 ingezet als vrijwillig brandweerman. Nu voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en daarvoor al vele jaren voor de gemeentelijke brandweer van Stede Broec.Hij is officieel op 1 mei 2000 in dienst getreden als brandwacht der 2e klasse, inmiddels is hij hoofdbrandwacht (manschap B) en één van de chauffeur/voertuigbedieners.Loek Smid heeft altijd zijn diensten uitgevoerd en is met grote regelmaat op de oefenavonden te vinden. Bij het uitzetten van oefeningen geeft hij kort commentaar en draagt daarmee de kennis en kunde van de andere brandweerleden naar een hoger niveau

Nico Weel (Grootebroek)
De heer Nico Weel heeft zich vanaf 2000 ingezet als vrijwillig brandweerman. Nu voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en daarvoor al vele jaren voor de gemeentelijke brandweer van Stede Broec.Nico Weel is officieel op 1 mei 2000 in dienst getreden als brandwacht der 2e klasse, inmiddels is hij hoofdbrandwacht (manschap B) en één van de chauffeur/voertuigbedieners. Naast alle oefenmomenten en zijn diensten als brandweerman zet hij zich ook in de regio in voor het brandweerwerk. Als chauffeur/voertuigbediener heeft hij in de regio vaak geassisteerd bij trainingen, lessen en examens. Zo heeft hij al vele jonge brandweermannen en -vrouwen op weg geholpen in hun carrière.

Marga Groot-Schouten (Lutjebroek)
Mevrouw Groot- Schouten is sinds 1984 actief lid van de werkgroep gezinsvieringen Heilige Sint Nicolaas Lutjebroek. Zij denkt zijn onder andere mee over het thema, is actief bij paas- en kerstveringen, zorg voor leuke attenties voor de leden, helpt bij het maken van boekjes.Al vanaf 1986 dirigeert mevrouw Groot-Schouten het kinderkoor de Vrolijke Uilen. Ze doet er heel veel voorbereidend werk zoals de organisatie en promotie van het kinderkoor, ledenwerving, liedjes up to date houden, vernieuwen en instuderen. Ze regelt het jaarlijkse uitje en is aanwezig bij gezinsvieringen.Ook is zij sinds 2004 actief als penningmeester van het Amazingkoor Lutjebroek. En sinds 2006 is zij penningmeester van het Katholieke Vrouwengilde Lutjebroek (KVG).

Vera Botman-Dudink (Lutjebroek)
Mevrouw Botman-Dudink is sinds 1998 bestuurslid van de Jeu de Boulesclub De Woid in Lutjebroek. Ze doet de inkoop van de consumptieve producten en de verkoop ervan tijdens de speeldagen. Zij maakt de toiletten schoon in het Park De Woid na afloop van de jeu de boules wedstrijden. Zij organiseert toernooitjes voor de club maar ook voor verenigingen of families die een dagdeel willen spelen.Van 1968 tot 2017 was zij een dragende kracht binnen het comité parochieveiling Lutjebroek. Zij zorgt voor de distributie van de oproepen en de veilinggidsen, zorgt het voor inkopen van de spullen voor de veiling, het uitstallen en prijzen van de spullen organiseert en helpt mee bij de uitjes die worden aangeboden.In 2005 is Vera Botman het bestuur van Stichting Hulpnet komen versterken als coördinator van hulpaanvragen. De stichting Hulpnet verleent overbruggende of aanvullende hulp en komt pas in actie als familie, buren of maatschappelijke instellingen niet of nog niet kunnen helpen. Mevrouw Botman is niet alleen een helpende hand, maar heeft ook een luisterend oor.