ENKHUIZEN - Op 24 februari opende wethouder Doris Luyckx op basisschool het Mozaïek, locatie de Toereppel, een studiedag in het teken van ‘de dag van het jonge kind’. Leerkrachten van groep 1 en 2, pedagogisch medewerkers en intern begeleiders gingen met elkaar en met jeugdverpleegkundigen en maatschappelijk werkers in gesprek.


Thema's
Gastspreker Judith Kuiten vertelde deze ochtend over lastig gedrag bij jonge kinderen, daarna ging de tweede gastspreker, Jan van der Zwan, in op het brein van jonge kinderen.

Workshops en dialoog
In de middag werden in de workshops thema’s als ‘lastige gesprekken met ouders’, ‘hechting’ en ‘traumasensitief werken met kinderen’ behandeld. Na afloop werd hierover het gesprek met elkaar gevoerd.

Een dag vol informatie, inzichten en handvatten om mee te werken.