HOLLANDS KROON - Wethouder Groot heeft op donderdagochtend 6 april de nieuwe rolcontainer voor plastic, blik en lege pakken uitgedeeld aan bewoners van Slootdorp. Dit deed hij bij de familie Koree. Vrijwel alle huishoudens in de gemeente ontvangen deze en volgende week de nieuwe container met oranje deksel en hebben hiermee in totaal drie rolcontainers. Hiermee wordt het nog makkelijker om afval te scheiden. De grijze container voor restafval en de nieuwe grijs-oranje container worden afwisselend van elkaar elke vier weken geleegd.

Afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen

Wij vinden het belangrijk om afval te scheiden en grondstoffen her te gebruiken. Om dit te realiseren heeft de gemeenteraad besloten om het afvalinzamelingsysteem te wijzigen en de plastic containers in te voeren. Wethouder Groot: “Als iedereen thuis gft plus etensresten, oud papier en karton en plastic verpakkingen, lege pakken en blik goed apart houdt, dan blijft er nog maar weinig restafval over. Daarom wordt de inzamelfrequentie van restafval verlaagd naar eens per vier weken.” Voor gft blijft HVC eens per twee weken langskomen. De zakken voor plastic, blik en pak bij inwoners van hoogbouw worden vanaf april vaker opgehaald. Dit was eens per vier weken en wordt eens per twee weken.