WEST-FRIESLAND - Om de toegankelijkheid van onderwijs en jeugdhulp te verbeteren, gaan het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderopvang en jeugdhulp in de regio Westfriesland nauwer samenwerken.


IKEC Hoorn centraliseert jeugdhulp en onderwijs

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naast een onderwijsaanbod, worden vanuit alle locaties van het IKEC Hoorn met jeugdhulp bijgestaan. Hierdoor hoeft het kind niet van de ene naar de andere locatie te gaan tijdens schooltijd. Jeugdhulp werkt op deze manier zeer nauw samen met het onderwijs en de opvang. Extra ondersteuning kan zo op een snellere en efficiëntere wijze worden geboden, zonder tussenkomst van allerlei verwijzers. Door ook de kinderopvang hier bij te betrekken, zijn de kinderen al vanaf 2 jaar in beeld en kan eventueel snel opgeschaald worden.

Integratie zorgt voor naadloze overgang

De samenwerking komt voort uit een gemeenschappelijke visie om de zorg voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot de juiste ondersteuning op het juiste moment. Door het speciaal (basis) onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp te integreren zien we een naadloze overgang tussen onderwijs en zorg. Dit voorkomt dat kinderen thuis blijven of zelfs helemaal uit het onderwijssysteem raken. Doordat de 7 Westfriese gemeenten hierin ook samenwerken maakt het niet meer uit waar het kind woont. Wethouder René Assendelft licht toe: “We geloven dat deze samenvoeging van het speciaal onderwijs, kinderopvang, speciaal basisonderwijs en jeugdzorg een grote stap voorwaarts is in het waarborgen van gelijke kansen en hoogwaardige zorg voor alle kinderen in onze gemeenschap."

Hulp die ze nodig hebben

Het is een samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten, Stichting Trigoon, Passend Onderwijs Westfriesland, SKH en Parlan.

Leen Koole, centrum directeur IKEC: “Als onderwijsinstelling kijken we ernaar uit om samen te werken met jeugdzorgprofessionals om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan kinderen en hun omgeving.” Tjarde Soppe, coördinator IKEC vanuit Parlan, voegt daaraan toe: “Het samenvoegen van onze krachten met het onderwijs zal ons in staat stellen om vroegtijdig in te grijpen, de kinderen eerder in beeld te hebben en de hulp te bieden die ze nodig hebben. We kijken ernaar uit om gezamenlijk een positieve impact te hebben”.