HOORN - Op donderdag 15 juni bracht burgemeester Bonsen een kennismakingsbezoek aan het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Tijdens dit bezoek is ook gesproken over de nafase van de coronapandemie. De druk op de zorg is nog niet voorbij: nu de ergste coronadrukte geweken is, staat het Dijklander ziekenhuis voor de opgave om achtergestelde zorg op te pakken. Het personeel wordt desondanks aangespoord om vakantie te nemen, op adem te komen.


Bonsen gaat samen met directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Martin Smeekes in gesprek met Edo Schubert (Raad van Bestuur Dijklander ziekenhuis) en zorgmanager Caroline Broersen. Gezamenlijk blikken ze terug op het afgelopen jaar maar kijken ze vooral vooruit: wat zijn de belangrijkste opgaven komende periode en hoe kunnen ze elkaar versterken.

Veerkracht
Bonsen: “Ik heb enige zorg over de veerkracht van de maatschappij. We krabbelen nu uit de crisis, al betekent dit niet dat het voor iedereen zo meteen ‘klaar’ is. Er zijn mensen die nog niet zijn hersteld van een Covid infectie, mensen die te maken hebben met psychische of financiële problemen, ondernemers die toch de eindstreep niet halen. Hier moet oog voor zijn en blijven.”

Nazorg
In het Dijklander ziekenhuis is ook oog voor nazorg bij medewerkers. Het ziekteverzuim ligt iets hoger, maar de meeste werknemers houden zich staande. Dit betekent niet dat er geen behoefte is aan vakantie. Medewerkers worden daarom aangemoedigd om rust te nemen, echt even uit te checken uit deze situatie.

Samenwerken
“Het ziekenhuis vervult een hele belangrijke functie voor onze inwoners. Dat is in deze tijd weer eens duidelijk geworden. Wij hebben elkaar ook in de komende tijd hard nodig. In ben onder de indruk aan de aandacht van het ziekenhuisbestuur voor de impact van de pandemie op medewerkers, patiënten en hun familieleden. Dit is niet alleen inspirerend, maar ook een opgave om daar waar wij kunnen samen te werken.”, aldus Bonsen.