HOOGKARSPEL - Al jaren ervaren aanwonenden en recreanten op de Zuiderdijk overlast van het motorverkeer. Naar aanleiding van een effectieve proef heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op verzoek van de Gemeente Drechterland nu een verkeersbesluit genomen. Dit betekent dat de Zuiderdijk in de weekenden tussen 1 april en 31 oktober is afgesloten voor motorrijders.

Pilotproject
In augustus en september van 2020 heeft er op de Zuiderdijk een pilot plaatsgevonden. Als proef is de dijk gedurende deze periode in de weekenden afgesloten voor motoren. Het doel van deze pilot was om te onderzoeken of door een dergelijk verbod de overlast op de dijk, teruggedrongen zou worden. Tijdens de pilot is het aantal gemelde klachten en ongevallen gemeten en zijn verkeerstellingen gehouden. Na afloop van de pilot is een enquête gehouden onder de bewoners aan en in de buurt van de dijk. Uit de evaluatie bleek de pilot effectief, waarna de gemeente Drechterland een verzoek voor een definitief verkeersbesluit bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ingediend. Het hoogheemraadschap is de eigenaar en de wegbeheerder van de Zuiderdijk.

Verkeersbesluit
Het verkeersbesluit wordt vrijdag 7 mei gepubliceerd in de Staatscourant, en daarmee start een bezwaarperiode van zes weken. Vervolgens plaatst het hoogheemraadschap verkeersborden, en vanaf 19 juni wordt ook gehandhaafd. Daarna is de Zuiderdijk in de weekenden tot eind oktober afgesloten voor motoren. Als het besluit onherroepelijk wordt, geldt het motorverbod jaarlijks tussen 1 april en 31 oktober. Op alle andere dagen van het jaar kunnen motorrijders nog wel gebruik maken van de route langs de Zuiderdijk. Wethouder Jeroen Broeders is tevreden dat het besluit nu genomen is: “Eigenlijk wil je zo’n verbod helemaal niet. Je wilt motorrijders die rustig over de dijk rijden hun plezier niet ontnemen. Maar er is te veel overlast, en we beschikken niet over andere middelen om die overlast aan te pakken. De gemeente Drechterland heeft zich dan ook ingespannen om deze maatregel mogelijk te maken. Door dit verbod hopen we dat de overlast in de zomerse weekenden afneemt. En motorrijders kunnen het overgrote deel van het jaar nog steeds van de dijk genieten.’’