ENKHUIZEN - Op woensdag 20 maart mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. En hoe ze dat doen, daar heeft u invloed op. Breng daarom op 20 maart uw stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel, het Noorderkwartier. In dit gebied zorgt HHNK voor veilige dijken, schoon en voldoende water. Zaken die heel belangrijk zijn voor ons waterrijke, laaggelegen land.

Betalen? Stemmen!

Vanwege dit belang heffen waterschappen, dus ook HHNK, waterschapsbelasting. Belasting die niet naar algemene uitgaven gaat, maar alleen bestemd is voor waterbeheer. Daarin is Nederland uniek in de wereld. In de wet is vastgelegd dat wie belasting betaalt, stemrecht moet hebben. Daarom zijn er eens in de 4 jaar waterschapsverkiezingen, waarbij een nieuw algemeen bestuur wordt gekozen.

Zo heeft u invloed op de manier waarop HHNK uw waterschapsbelasting besteedt. Hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn, hoe voorkomen we overstromingen, wateroverlast en droogte nu het klimaat verandert? Over dit soort zaken gaat het bestuur van het waterschap. Belangrijke vragen die uw stem verdienen op 20 maart 2019.

Op wie kan ik stemmen?
Iedereen die in het Noorderkwartier woont en boven de 18 jaar is, mag stemmen. Aan de verkiezingen doen dit jaar 9 partijen mee. Via waterschapsverkiezingen.nl vind je meer informatie, zoals alle partijen en kandidatenlijsten. Weet u nog niet op wie je gaat stemmen? Ga dan naar de Stemhulp via hhnk.mijnstem.nl. Hier worden de verschillen tussen de partijen zichtbaar.