HOLLANDS KROON - Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om voorlopig niet in te zetten op het huisvesten van extra vergunninghouders, bovenop de vaste taakstelling. Vorig jaar is een motie door de gemeenteraad aangenomen om bovenop de taakstelling, extra vergunninghouders te huisvesten. Nu blijkt dat de wettelijke taakstelling ruim voldoende is voor de daadwerkelijke instroom. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om de focus te leggen op het halen van die wettelijk vastgestelde doelen.

Wettelijke taakstelling niet gerealiseerd

Hollands Kroon heeft in 2016 de wettelijke taakstelling niet kunnen realiseren vanwege de volgende redenen:

  • Het COA kan vanwege de lagere instroom minder vergunninghouders koppelen aan de gemeente;
  • De corporaties kunnen maar met moeite de taakstelling realiseren vanwege de lage doorstroom;
  • De daadwerkelijke huisvesting moest gespreid worden over december 2016 en januari 2017 vanwege een tekort aan capaciteit bij Vluchtelingenwerk om vergunninghouders hierbij te ondersteunen.

Reden om ons in te zetten en  te gaan richten op het realiseren van de wettelijke taakstelling in de komende jaren.