KOGGENLAND - Tijdens de Lintjesregen 2017 op woensdag 26 april ontvangen vier Koggenlandse inwoners een Koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Posthumus en één Koggenlandse inwoner wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G.J. Hoffman-Weijtze (Greet, 67 jaar) uit Spierdijk

Lid in Orde van Oranje-Nassau, en ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1978 – heden: Vrijwilliger op het gebied van patiënten belangenbehartiging. Mevrouw Hoffmann-Weijtze zet zich in voor hart- en vaat patiënten en hun naasten. Zij was/is collecteorganisator bij de Hartstichting en penningmeester van een regionale afdeling van de Hartstichting. Verder heeft zij tal van initiatieven gelanceerd, waaronder de cardioziekenhuisbezoekgroep. Onder haar leiding bezoeken de leden van de bezoekgroep maandelijks de patiënten op de verpleegafdeling Cardiologie van het Westfriesgasthuis. Tevens heeft de patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep in Noord-Holland, mede onder haar leiding en i.s.m. het Westfriesgasthuis, het succesvolle Hartpunt opgericht, een ontmoetingsplaats voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. Ze verzorgt de nieuwsbrieven die na de bijeenkomsten van het Hartpunt worden verstuurd. Ook is zij lid van het vrijwilligersteam van de regio Noord-Holland van De Hart&Vaatgroep en organisator van een tweemaandelijkse informatieve bijeenkomst met wisselende thema’s voor de cardiologie patiënten (ca. 80 bezoekers per keer). Ze is in het Westfriesgasthuis zowel voor medewerkers als patiënten hét gezicht van De Hart&Vaatgroep.

2001 – heden: Vrijwilliger bij het Woonzorgcomplex De Oever te Spierdijk en gaat o.a. als begeleider mee met uitstapjes, draagt bij aan het organiseren van activiteiten, verzorgt de bloemen in de huiskamers en heeft gedurende een periode van tien jaar het tweemaandelijkse informatieblad verzorgd

2014 – heden: Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Wester-Koggenland. Ze is redacteur van het kerkblad en pastoraal ouderling 

2014 – heden: Vrijwilliger bij de dansgroep De Spierdijker Dansers (30 leden) en verricht pr- en archiefwerkzaamheden 

2015 – heden: Lid van de cliëntenraad van het Westfriesgasthuis. 
_______________________________________________________________________________________

De heer H. Tijms  (Hans, 72 jaar) uit De Goorn

Lid in Orde van Oranje-Nassau, gepensioneerd en ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: 

1975 – heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid (1988-1990), vicevoorzitter (1990-1996) en voorzitter (1996-2016) van de Tennisvereniging Apollo in De Goorn (290 leden) en draagt thans bij aan het organiseren van toernooien. Tevens was hij o.a. lid en voorzitter van de technische commissie en redactie lid van het tweemaandelijkse clubblad.

1982 – 2016: Vrijwilliger bij de voetbalvereniging RK EDO in Avenhorn en was coach/begeleider van de pupillen, trainer en begeleider van het eerste herenteam. Verder heeft hij een bedrage geleverd aan het jubileumboek. _______________________________________________________________________________________

De heer L.A. Heddes (Leo, 75 jaar) uit Berkhout

Lid in Orde van Oranje-Nassau, activiteiten:

De heer Heddes is werkzaam als zelfstandig ondernemer van Heddes Kozijnen. 

1967 – 1980: Vrijwilliger en bestuurslid (1967-1968) bij de voetbalvereniging RKEDO te Avenhorn. Hij was o.a. actief als trainer, begeleider van de verhuizing naar een nieuw complex in 1974 (m.n. op logistiek gebied) en heeft bijgedragen aan de bouw van een toegangsbrug naar het toenmalige speelveld. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse oliebollenactie en heeft, in 1980, een groot deel van de organisatie van de jublileumactiviteiten voor zijn rekening genomen. 

1984– heden: Vrijwilliger bij de Rooms-katholieke parochie De Goorn en verricht met name hand-en-spandiensten en ondersteunt de beheerder van het kerkhof. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan de organisatie van de opvoering van “Jezus Christ Superstar” (1985) en heeft de bouw van werkruimte “Het Boetje ’98” begeleid en gerealiseerd. 

1998 – heden: Oprichter en voorzitter (1999-2012) van de Stichting Beschermclub Kunst naar Kracht (de Brassband) uit de Goorn. Daarnaast was/is hij organisator van verschillende veilingen waarvan de opbrengst aan (bijvoorbeeld) de kerk, de stichting en diverse verenigingen uit het dorp ten goede komt. Ook organiseert hij verschillende uitvoeringen en is initiator/organisator van de muzikale wandeling door het dorp.. 

2010 – heden: Vrijwilliger bij de Stichting Leekerweide (een zorginstelling) te Wognum. Hij was actief als lid van de band “Op Grijze Wijze” welke wekelijks optrad in het verzorgingstehuis van de stichting. De opbrengst ging naar de Stichting Vrienden van Leekerweide, een gelieerde fondsenwervende stichting. 

2011 – 2014: Vrijwilliger bij de organisatie van de West-Friese Waterweken waarbij hij verantwoordelijk was voor het installeren van het licht- en geluid langs de route. Daarnaast dacht hij mee over de organisatie van het evenement en over de indeling van de route. 

_______________________________________________________________________________________

Mevrouw M. Drost-Boeder (Maartje, 78 jaar) uit Berkhout (per februari 2017 verhuisd naar Blokker in de gemeente Hoorn)

Lid in Orde van Oranje-Nassau, activiteiten:

1995 – 2001: Penningmeester van Vrouwen van Nu, afdeling Berkhout-Bobeldijk (60 leden). Daarnaast droeg zij bij aan het organiseren van activiteiten.  

1996 – heden: Vrijwilliger bij en secretaris (2001-heden) van de Zonnebloem, afdeling Berkhout-Bobeldijk. Daarnaast draagt zij bij aan het organiseren van activiteiten en legt zij huisbezoeken af.  

2001-heden: Secretaris van de Ouderen Bond Berkhout Bobeldijk (140 leden). Daarnaast verzorgt zij voor veel senioren de belastingaangifte, draagt zij bij aan het organiseren van activiteiten en haalt ouderen op voor het eetcafé. 
_______________________________________________________________________________________

De heer A. de Reus  (André, 72 jaar) uit Oudendijk

Ridder in Orde van Oranje-Nassau. 

De heer De Reus was van 1980 tot 2010 eigenaar en directeur van het facilitair adviesbedrijf Atir BV. Hij heeft zich ingezet voor een beter imago van de branche. Verder heeft hij onder meer, in samenwerking met TNO, een onafhankelijk meetinstrument voor de branche ontwikkeld om schoonmaakprestaties te meten. Tevens was hij initiatiefnemer van een onafhankelijke makelaarsvereniging voor schoonmakers met als doel professionele advisering met keurmerk aan de branche te bieden. 

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: 

1956-2009: Lid van de Toneelvereniging Elena te Avenhorn (65 leden). Deze toneelvereniging speelde van 1966 tot 1975 dertig avonden per jaar voor het Rode Kruis. Verder heeft hij als regisseur en bestuurslid gefungeerd  

1973-heden: 
Lid en voorzitter (2007-heden) van de Historische Vereniging Hemony te Avenhorn 

1982 -1994: 
Regisseur bij de Toneelvereniging Nieuw Leven te Oudendijk. Daarnaast heeft hij als voorzitter gefungeerd 

1999 – heden: 
Bestuurslid van en regisseur bij de Stichting Watertheater Oudendijk (geen ondersteuning) 

2006 – heden: Vrijwilliger bij PUM Netherlands senior experts. De heer De Reus is expert op het gebied van de schoonmaak. Hij is reeds uitgezonden naar o.a. Georgië, Niger, Zuid-Afrika, Kameroen en Burkina Faso. 

2007-2016: Voorzitter van Facility Management Gezondheidszorg (200 leden), beroepsvereniging voor staf- en leidinggevende functionarissen binnen de facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg. Onder leiding van de heer De Reus zijn o.a. de landelijke symposia voor de leden van de vereniging geprofessionaliseerd. Hij was onder meer medeorganisator, gastheer en dagvoorzitter van symposia.

2009-heden: Lid van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze Code startte in de schoonmaakbranche. Het doel van de Code is met name een moreel appèl te doen op zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers (verenigingen) en intermediairs om “fatsoenlijke” opdrachten te verstrekken en uit te voeren. Niet alleen is de samenwerking binnen de schoonmaaksector sterk verbeterd, maar ook heeft het succes ervan ertoe geleid dat er een brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag kon worden neergezet. Inmiddels hebben vier branches, te weten de schoonmaak, catering, beveiliging en verhuisbranche, zich aangesloten bij de Code, en hebben ca. duizend bedrijven deze Code ondertekend. De heer De Reus  was initiatiefnemer van en adviseur bij het opstellen van de Code en hij was betrokken bij de naleving ervan. Thans wordt hij regelmatig geraadpleegd om situaties te toetsen en om zijn advies te geven.  

2010-heden: Vrijwilliger bij het Ondernemersklankbord waar hij ondernemers in de regio Hoorn adviseert en begeleidt. Daarnaast is hij redactielid van diverse vakbladen, waaronder “Professioneel Schoonmaken”.