KOGGENLAND - Hoe wil men wonen in Ursem? Deze vraag stond dinsdagavond centraal tijdens de door de gemeente en projectontwikkelaar Timpaan georganiseerde informatieavond in brede school Batter in Ursem. Belangstellenden, en dat waren er veel, werden geïnformeerd over nieuwbouwplan De Tuinen. Daarnaast was de avond bedoeld om te inventariseren wat de woningbehoefte is in Ursem.

Iedere bezoeker kon een enquête invullen waarop ze hun woonwensen aan konden geven. Deze enquête kan nog tot uiterlijk 31 mei ingevuld worden en daarna gaat Timpaan, in samenwerking met de gemeente Koggenland een definitieve invulling geven aan de eerste fase van dit nieuwbouwplan. De enquête kan digitaal verstuurd worden via http://www.timpaan.nl/projecten/de-tuinen-van-ursem, maar kan ook worden afgegeven bij de receptie van het gemeentehuis. Afhankelijk van de snelheid waarmee het bestemmingsplan vastgesteld kan worden, wordt er naar verwachting eind 2017 een verkoopavond georganiseerd waarop het definitieve plan gepresenteerd wordt en de verkoop van start gaat.