DRECHTERLAND - In Drechterland worden er voorbereidingen getroffen om de vergaderingen van de gemeenteraad en de RTG-bijeenkomsten weer op het gemeentehuis plaats te laten vinden. Sinds 1 juni is het weer toegestaan om dit soort bijeenkomsten te houden, waarbij de RIVM-regels uiteraard in acht worden genomen. Zo worden er looplijnen aangebracht en mogelijkheden geboden om handen te wassen. Toeschouwers van de vergaderingen kunnen plaatsnemen op 1,5 meter van elkaar in RTG Ruimte.

“Niks boven live vergaderen”
De vijf fractievoorzitters zijn zeer enthousiast om weer fysiek te kunnen vergaderen en kijken er naar uit om weer op locatie te werken. “We zijn blij dat we zulke goede online middelen hebben tegenwoordig, maar er gaat niks boven live vergaderen. We hopen natuurlijk ook weer bezoekers te verwelkomen, uiteraard op voorwaarde van de genoemde spelregels,” aldus Aad Molenaar (CDA), Robbert Oud (VVD), Idso Brouwer (Gemeentebelangen), Sjon Wagenaar (Progressief Drechterland) en Marcel ten Have (SPD).

Vergadering bijwonen? Aanmelden
Als u een raadsvergadering of RTG-bijeenkomst wilt bijwonen, moet u zich vooraf even aanmelden bij de griffie via griffie@drechterland.nl of 0228-352352. Mocht het bezoekersaantal boven de 35 personen uitkomen, dan verwijzen wij u naar de livestream via onze website: https://drechterland.notubiz.nl. Op deze pagina vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda
- 8 juni: RTG–bijeenkomst: o.a. Ontwikkelplan voor Schellinkhout.
- 15 juni: RTG-bijeenkomst: o.a. Evaluatie en kaderstelling beleid huisvesting arbeidsmigranten en Stedenbouwkundig plan ’t Weijver, Venhuizen.
- 29 juni: reguliere raadsvergadering
- 2 juli: raadsvergadering: behandeling Kadernota 2020-2024 en de Jaarstukken 2019