GROOTEBROEK - Gemeente Stede Broec en Gymnastiek- en Turnvereniging Stede Broec (GTS) hebben samen een toekomstplan gemaakt. Met hulp van de gemeente en Team Sportservice wil GTS weer een financieel gezonde vereniging worden.

Door aanscherping van regels is de club de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Dit betekent onder meer dat de club veelal gediplomeerde trainers in dienst heeft. De huur van de turnhal, de kosten van de professionalisering en achterblijvende inkomsten hebben geleid tot een slechte financiële situatie van de club.

Subsidie
Het bestuur van GTS wil van de vereniging weer een financieel gezonde club maken. Zij heeft hiervoor hulp gevraagd van de gemeente en Team Sportservice. Samen hebben zij plannen en afspraken gemaakt om het voortbestaan van de club voor de toekomst veilig te stellen. Het college heeft alle vertrouwen in het bestuur en stelt de gemeenteraad voor de club een eenmalige subsidie te geven van € 25.000.

Voorwaarden
De gemeente stelt wel voorwaarden aan de subsidie. Zo moet GTS zorgen voor een toename van haar inkomsten en een professioneel bestuur. De eerste stap om dit te realiseren heeft het bestuur van GTS al gezet. Op de ledenvergadering in juni zal zij een contributieverhoging voorstellen van 15%. Ook mogelijkheden om de huisvestingskosten te beperken worden kritisch bekeken.

Het bestuur van GTS zal zich volop inspannen om haar sportvereniging te behouden voor alle inwoners van Stede Broec. De club heeft daarom hulp gevraagd van Team Sportservice. Sportservice maakt samen met bestuur een plan om te zorgen dat GTS op de lange termijn de financiën onder controle heeft en daardoor een gezonde vereniging kan blijven. Ook helpt Sportservice het bestuur met personeelsaangelegenheden en de organisatie binnen de club.

Belangrijke sportvoorziening
GTS is een van de grootste sportverenigingen in Stede Broec en maakt gebruik van een eigen turnhal die men van een particuliere eigenaar huurt.. De vereniging biedt de 550 leden verschillende disciplines binnen de turn- en gymnastieksport. Zowel op recreatief als wedstrijdniveau verzorgt de club lessen voor jong en oud.

Wethouder Slagter geeft aan dat het college met de financiële bijdrage wil zorgen dat de vereniging blijft bestaan. “Het is een grote vereniging met een breed sportaanbod voor jong en oud. Een sportvoorziening die bijdraagt aan een gezonde en sportieve leefstijl voor veel inwoners van Stede Broec. Natuurlijk stellen wij voorwaarden aan de subsidie. Hierover hebben we duidelijke afspraken gemaakt met GTS zoals het opzetten van een verbeterplan voor club en het zorgen voor meer eigen inkomsten.”