STEDE BROEC - De Historische Vereniging ‘Oud Stede Broec’ organiseert een expositie van luchtfoto’s uit de vorige eeuw op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus in Winkelcentrum Streekhof. Van lintbebouwing tot stedelijke ontwikkeling van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek van 1960 tot 2000. Een selectie van grote afbeeldingen (de meeste van 100 bij 70 cm) wordt dan ten toon gesteld op verschillende plekken door het hele winkelcentrum heen. Deze foto’s komen uit het archief van de gemeente en zijn geschonken aan de historische vereniging.


Waar staat mijn huis, mijn school, mijn bedrijf?

De foto’s staan gegroepeerd per kerkdorp. Soms in een overzicht van één of meerdere wijken, soms ook uitvergroot tot delen van een wijk. De éne foto komt uit de jaren 70 of 80; de andere uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Om de plek te vinden, die je herkent zal het soms even puzzelen worden, want soms is de foto van Oost naar West genomen, dan weer van Zuid naar Oost of omgekeerd. Het kan ook zijn, dat de straat of de wijk die je zoekt nog niet gebouwd is, terwijl die op een latere opname weer wél te vinden is.

Het totaal van de expositie geeft een aardig overzicht van de nieuwbouw vanaf de jaren 50 en 60, toen de dorpen hoofdzakelijk nog bestonden uit de lintbebouwing met enkele, vaak doodlopende zijstraten. Vaak worden we op onze zoektocht geholpen door enkele herkenningspunten, zoals kerken, het station met de landtongen of bij latere foto’s uit de bebouwing van het winkelcentrum. Op enkele luchtopnames is ook de wijde omgeving te zien, zoals het polderlandschap en hier en daar de kuststrook van het IJssel- (bij Andijk) en Markermeer (bij Venhuizen).

Nu vergelijken met vroeger?

De Historische Vereniging ‘Oud Stede Broec’ wil de geschiedenis levend maken op allerlei manieren. Het huis waar je bent grootgebracht, de school die je vroeger bezocht, de winkel die nu woonhuis is geworden, het land waar je vroeger bloemkool of aardappels op verbouwde, maar nu een woonwijk is geworden…… Weten jouw kinderen hoe dat er vroeger uitzag? Als je hier uit Amsterdam of elders bent komen wonen, omdat je hier meer ruimte had, is het dan niet leuk om meer te weten over hoe het er vroeger uitzag en hoe de mensen hier vroeger leefden? Vandaag en morgen maken wij op onze beurt weer geschiedenis. Het is dan fijn om thuis te raken in je eigen woonomgeving.

Elk jaar opnieuw en nog vaker……

Daarom heeft de Historische Vereniging een tafel in de centrale hal opgesteld. Daar kun je nog meer informatie krijgen, boeken kopen over vroeger of lid worden van de Vereniging. Voor slechts 22 euro per jaar kun je lid worden en daarbij krijg je dan elk jaar ook nog ons schitterende Jaarboek thuis bezorgd. Alleen dat boek is het lidmaatschap al waard en blijft ook als naslag jaren later leuk om nog eens in te zien! Heb je een studie of hobby waarmee je onze activiteiten kunt helpen uitvoeren: schrijven, interviewen, fotograferen, exposities opzetten, archeologische interesses, (monumentale) architectuur, als gids wandelen, varen, fietsen of ben je handig (onderhoud van ons pand) of meer geïnteresseerd in (historisch) tuinieren? Actieve leden noteren we graag! De naam ‘Oud Stede Broec’ heeft niets te maken met de leeftijd van leden, maar met de historie. Dus ook (schoolgaande) jongeren zijn van harte welkom!