ANDIJK - Op woensdag 22 juni heeft burgemeester Frank Streng, samen met Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad Andijk, de eerste groep Oekraïense vluchtelingen welkom geheten. Het gaat om een groep van ca. 25 personen, voornamelijk afkomstig uit diverse gastgezinnen uit de gemeente. De komende weken zal Sorghvliet nog meer vluchtelingen gaan opvangen.


De gemeente Medemblik heeft nu, naast ‘Almere’ in Opperdoes een tweede gemeentelijke opvanglocatie in gebruik. Omdat er geen verhoogde taakstelling is gekomen vanuit de Veiligheidsregio en er ruimhartig is opgevangen in gastgezinnen, heeft de gemeente met circa 300 vluchtelingen haar taakstelling van 187 gemakkelijk gehaald. De gemeente wil particulieren en vluchtelingen nu de mogelijkheid bieden over te stappen naar een verblijf in de gemeentelijke opvang. Van dit aanbod wordt redelijk gebruik gemaakt. Daarmee is Sorghvliet, met ruimte voor maximaal 70 vluchtelingen nog niet volledig gevuld. Het college heeft daarom besloten om ook opvang te bieden aan vluchtelingen afkomstig uit gastgezinnen in buurgemeenten.

Westfriese saamhorigheid

Burgemeester Frank Streng deelde zonnebloemen uit aan de aanwezige nieuwe bewoners. De meesten zullen dit gebaar pas later ontdekken omdat veel vluchtelingen ‘gewoon’ aan het werk zijn. “Bewonderingswaardig hoe deze mensen meteen aan de slag gaan en hun best doen om er wat van te maken hier.” De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers die het verblijven in het Sorghvliet mogelijk maken. Die waardering is er uiteraard ook voor de gastgezinnen: “We mogen ontzettend trots zijn op de grote mate van gastvrijheid van onze gastgezinnen om voor een steeds langere periode Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daarnaast zijn we blij dat we nu ook een alternatief kunnen bieden voor degenen die zich -door wat voor reden dan ook- prettiger voelen binnen een gezamenlijke opvanglocatie. Dat we hiervoor buiten onze gemeentegrenzen kunnen kijken, is een mooi voorbeeld van Westfriese saamhorigheid. We hebben allemaal dezelfde missie. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzet: vrijwilligers, inwoners, bestuurders en ambtenaren.”

Begeleiding

De vluchtelingen in Sorghvliet hebben de linkervleugel van het gebouw tot hun beschikking gekregen. De gemeenschappelijke (recreatie)ruimtes worden gedeeld met de bewoners uit de appartementen van woningstichting Het Grootslag. Er is permanent toezicht in de vorm van een huismeester en er zijn diverse vrijwilligers aanwezig om de Oekraïense bewoners te begeleiden.

Meer informatie

Inwoners die vragen hebben over de vluchtelingenopvang, kunnen contact opnemen met het meldpunt Oekraïne via emailadres meldpuntoekraine@medemblik.nl of telefoonnummers (0229) 85 64 97 / (0229) 85 62 94. Ook is er veel informatie te vinden op de website: https://www.medemblik.nl/over-medemblik/hulp-aan-oekrainers