AVENHORN – Woensdag 18 juli ondertekenden de gemeente Koggenland, stichting SKO Westfriesland, stichting Allure en Kinderopvang Berend Botje een overeenkomst voor het gezamenlijk laten ontwerpen en bouwen van de nieuwe scholenhuisvesting aan de Buitenroede in Avenhorn.

Wethouder Win Bijman: “Ik ben blij met deze stap op weg naar de nieuwe huisvesting voor de basisscholen, kinderopvang en gymzaal in Avenhorn - De Goorn. Deze overeenkomst onderstreept onze goede samenwerking om de nieuwe scholen, kinderopvang en gymzaal te realiseren.”

Het nieuwe toekomstbestendige en duurzame gebouw gaat de scholen Jozefschool, Overhaal en Ieveling huisvesten. Daarnaast biedt de locatie ook ruimte aan een gymzaal en Kinderopvang Berend Botje. Kinderen vanaf 0 jaar krijgen hier een plek om zich te ontwikkelen, natuurlijk geheel passend bij de huidige visie op onderwijs. In februari heeft de gemeenteraad hiervoor 13 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Stedenbouwkundig plan
Het college van Burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe scholenhuisvesting vastgesteld. Hierin staat waar de nieuwbouw komt en hoe de omgeving wordt ingericht. Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan betrekt de gemeente ook de reacties en suggesties van direct-omwonenden en naastgelegen bedrijven, met wie het plan is besproken.

Kijk hier voor meer informatie over de scholenbouw Avenhorn De Goorn.

Foto, van rechts naar links: Wethouder Win Bijman, Leo Wijker namens de stichting SKO Westfriesland, Odette Meskers namens de stichting Allure, en Gaby Alberts, namens Kinderopvang Berend Botje. (foto: Foto Hoekstra)