STEDE BROEC - De gemeente Stede Broec wil van haar inwoners weten hoe zij de democratie ervaren in de gemeente. Is er genoeg draagvlak voor besluiten en hebben inwoners voldoende mogelijkheid voor inspraak? Om dit te toetsen zet de gemeente de enquête Quick Scan Lokale Democratie in. Een online vragenlijst om de beleving van de democratie in Stede Broec te meten.

Deze vragenlijst staat vanaf 29 november op de website: www.stedebroec.nl. Iedereen vanaf 16 jaar kan de lijst invullen. Niet alleen inwoners, ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren doen mee. De gemeente vindt het ook belangrijk om de mening van jongeren te horen. Zo wordt er vanuit meerdere kanten gekeken naar het toepassen van de democratie in de gemeente Stede Broec.

Burgemeester Ronald Wortelboer: “Wij zijn benieuwd hoe onze inwoners de democratie in Stede Broec ervaren. We hopen zo meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van inwoners. De resultaten van dit onderzoek zijn voor ons een goed uitgangspunt om te bepalen hoe we hier in toekomst op kunnen inspelen.”

De online vragenlijst kan tot en met 20 december worden ingevuld. Ook is het mogelijk een papieren vragenlijst in te vullen. Inwoners kunnen de papieren vragenlijst aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Het rapport is voor de gemeente een goed meetmoment om te beoordelen of zij op de goede manier werkt aan een democratisch Stede Broec. We verwachten dat de uitslag in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar is.