DE GOORN - Begin dit jaar is het voorleesproject gestart in Koggenland, de eerste gezinnen behaalden afgelopen donderdag 8 november het certificaat. Vrijwilligers hebben 30 weken lang een gezin bezocht om een keer per week voor te lezen aan de kinderen en eventueel de ouders. Dit om de taalvaardigheid van kinderen uit anderstalige gezinnen te bevorderen. Ouders werden gemotiveerd om zelf voor te gaan lezen.


Mooi voorbeeld
Eén van de vrijwilligers vertelt: “Tijdens de voorleesperiode mogen wij éénmaal een boek weggeven aan een kind, bijvoorbeeld als het kind jarig is. De reactie van het kind op dit boek was gewoon ontroerend, wat is dit kind veranderd in een paar weken, zó enthousiast, zó blij! Hij herkent de serie waartoe het boek behoort en kan het zelf ook al een beetje lezen, vertelde hij. En dan de moeder, zo dankbaar en trots.” Een Syrische moeder van vier kinderen heeft het traject zojuist doorlopen en is ook enthousiast: “Niet alleen mijn kinderen hebben hier heel veel van geleerd, ook mijn taalvaardigheid is verbeterd. Ook ben ik meer boeken gaan lezen, die ik dan leen bij de bibliotheek.”

Meedoen begint met taal
Het voorleesproject is een project van de Westfriese bibliotheken en de gemeente Koggenland. Wethouder Bijman: “Meedoen in de samenleving begint met taal. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van de etiketten in een supermarkt. We denken bij laaggeletterdheid snel aan mensen met een niet Nederlandse achtergrond, maar driekwart van de laaggeletterden, mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven, zijn Nederlands. Het is heel mooi dat Koggenlanders zich vrijwillig willen inzetten voor de taalontwikkeling van een ander. Maar liefst 18 vrijwilligers zijn getraind voor dit project. Ik merk dat er een band ontstaat tussen de vrijwilliger en het gezin. De vrijwilliger blijft in veel gevallen betrokken bij het gezin, op welke manier dan ook. De woordenschat van kinderen is echt vooruitgegaan. Dit zie je ook terug in de schoolresultaten.”

Meer informatie
Denkt u dat het voorleesproject ook voor u of uw gezin interessant is? Neem dan contact op met het Zorgteam Koggenland, via zorgteam@koggenland.nl of (0229) 54 83 70.