WEST FRIESLAND - De Rekenkamercommissie Koggenland is een onafhankelijke commissie die onderzoek uitvoert voor de gemeenteraad van Koggenland.

Uitkomsten van het onderzoek
Uit het rapport komt naar voren dat in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec de tarieven afvalstoffenheffing tot de hoogste van Nederland behoren. Afspraken uit het verleden zijn de belangrijkste oorzaak van de hoge tarieven. Verder blijkt dat de raden nog beperkt in positie zijn geweest om deze afvalstoffenheffing te beïnvloeden. Momenteel loopt er een traject om hier verbetering in aan te brengen.


Aanleiding van het onderzoek
Mede op verzoek vanuit diverse Westfriese gemeenteraden hebben de Rekenkamercommissies van de gemeenten Medemblik en Opmeer, Koggenland en Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) een onafhankelijk rekenkameronderzoek gedaan naar de hoogte van de afvalstoffenheffing in deze gemeenten. De belangrijkste overweging van deze raden was dat het voor de raden onvoldoende duidelijk was hoe deze tarieven werden bepaald. Daarnaast zijn er in 2018 contractonderhandelingen gestart met het afvalbedrijf HVC voor het afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO).


Meer informatie
De Rekenkamercommissie Koggenland verwijst voor meer informatie naar het openbare rapport.
De bespreking van het rapport in de raad vindt plaats op 28 januari 2019 in het gemeentehuis van Koggenland.
Het volledige rapport is beschikbaar via de raadsstukken van de gemeente en op de site van de Rekenkamercommissie https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_43376/