HOOGKARSPEL - In februari wordt het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Reigersborg Zuid V aan de gemeenteraad voorgelegd. Met deze fase van Reigersborg sluit de gemeente Drechterland een groot nieuwbouwproject af in Hoogkarspel. Vanaf 2000 is er stapsgewijs gebouwd in Reigersborg en zijn er zo’n 800 woningen bijgekomen.

Ligging
Reigersborg Zuid V ligt aan de westkant van het dorp, aansluitend aan Reigersbord Zuid IV. Het gaat om het gebied dat begrenst wordt tussen de Streekweg aan de noordkant en de spoorlijn aan de zuidkant. Aan de westkant wordt het plan afgerond met een aan te leggen bospark, dat als groene buffer gaat fungeren tussen de woningen de nieuwe provinciale weg N307. Het bospark wordt met hulp van de alliantie ontworpen en wordt een groot groen recreatiegebied met wandelroutes, speelelementen, ecologische oevers etc.

Veelzijdigheid
De opzet van het plan bestaat uit ca. 130 woningen waarvan een groot aantal vrije kavels. Andere woningtypen zijn divers: rijwoningen, levensloopbestendige (huur)woningen, twee-onder-één-kapwoningen, appartementen en een samenwoonvorm.

Bijzonder slotstuk
Wethouder Besseling: “We zijn toegekomen aan het slotstuk van Reigersborg en hebben na afronding hiervan een groot deel van de woningbehoefte vervuld in Hoogkarspel. De woningen Reigersborg Zuid V zullen zich onderscheiden in het duurzame en eigentijdse karakter. Woningen passend bij de tijd van nu en klaar voor de toekomst. Ook op architectonisch gebied zal deze wijk een ander karakter krijgen dan de eerdere fases: meer verbondenheid met de groene omgeving, veel ruimte voor water en groen en kansen voor particulieren die een bijzondere woonwens hebben.”

Straatnamen
De straatnamen van Reigersborg Zuid V zijn inmiddels vastgesteld en krijgen een verwijzing naar het verre verleden van het gebied. Voorbeelden zijn Bronstijd, Kreekrug en Pad van Drechtje. De werkgroep bewoningsgeschiedenis en het bestuur van de stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud hebben het verzoek gedaan de straten te voorzien van namen die afkomstig zijn uit opgravingen uit de bronstijd (1800-800v. Chr.). De resultaten van de opgravingen zijn zodanig belangrijk dat deze als aparte bewoningscultuur worden vermeld, namelijk de Hoogkarspelcultuur.

Planning
De plannen worden op 11 februari besproken tijdens de RTG en op 25 februari behandeld in de Raad. In maart wordt een inloopavond voor belangstellenden gehouden en worden de plannen gepresenteerd.

Vervolgens wordt er een ontwerp bestemmingsplan gemaakt die ter inzage wordt gelegd. De verwachting is dat eind 2019 de verkoop van de woningen en uitgifte van de kavels kan plaatsvinden.