WEST-FRIESLAND - Er komt meer ruimte voor bedrijventerreinen in Westfriesland. Voor groeiende Westfriese bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met Westfriese bedrijfssectoren.


Dat staat in het convenant met regionale afspraken over werklocaties, dat op 6 juli 2022 is ondertekend door de colleges van de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt gezorgd voor voldoende en geschikte bedrijventerreinen in de regio.

De nieuwe bedrijventerreinen zijn vooral bedoeld voor groeiende Westfriese bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met Westfriese bedrijfssectoren. Nieuwkomers uit bijvoorbeeld de regio Amsterdam zijn ook welkom, maar niet alle ruimtevragen kunnen worden toegekend. Er is bijvoorbeeld geen plaats voor datacenters. Andere zeer grootschalige bedrijven kunnen zich alleen vestigen wanneer zij meerwaarde hebben voor de Westfriese economie en -arbeidsmarkt. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn alleen toegestaan wanneer wordt gegarandeerd dat er geen private gebruikers komen. Dit om te voorkomen dat schaarse ruimte op bedrijventerreinen wordt gebruikt voor de opslag van caravans en dergelijke.

Sinds 2018 is tussen 7 Westfriese gemeenten en de provincie Noord Holland het Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland gesloten. Hierin staan afspraken voor het gefaseerd ontwikkelen van bedrijfsgronden in Opmeer, Hoorn en Koggenland. Het was nodig om de afspraken uit dit convenant aan te passen aan de nieuwe situatie van krapte op de bedrijventerreinenmarkt. De nieuwe afspraken zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.