ZWAAG - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 16 december 2019 de bijeenkomstruimte/clubhuis van een chapter van de ontbonden en verboden verklaarde informele vereniging Satudarah gesloten. Het gaat om het pand aan de Factorij 8B in Zwaag. De voorzieningenrechter heeft een verzoek om opheffing van de sluiting afgewezen. De sluiting blijft daarom van kracht en geldt voor onbepaalde tijd. Er is binnenkort nog een bezwaarprocedure tegen het besluit van de sluiting.

Landelijke aanpak
De sluiting maakt deel uit van de landelijke aanpak van politie en justitie van ’outlaw motorcycle gangs’, waaronder Satudarah valt. De rechtbank en het gerechtshof hebben over deze club al eerder een uitspraak gedaan. Deze instanties hebben aangegeven dat Satudarah gedurende een reeks van jaren betrokken is geweest bij tal van verboden en grotendeels ook ernstig verwijtbare criminele gedragingen die een gevaar voor de samenleving zijn.


Clubavondbijeenkomsten Factorij
De voormalige leden van Satudarah worden na de verboden verklaring gezien in colors met een logo van Singa 19. Singa 19 is echter een andere naam voor Satudarah. Gedurende een lange periode is geconstateerd dat in het pand de wekelijkse clubavondbijeenkomsten gehouden worden waarbij dezelfde personen aanwezig zijn. Bij deze bijeenkomsten waren personen aanwezig die bevestigd lid waren van de ontbonden club Satudarah. Tevens is geconstateerd dat de inrichting van en symbolen in het pand ongewijzigd is gebleven.

Steun voor besluit
Burgemeester Nieuwenburg vindt de uitspraak van de voorzieningenrechter een steun voor zijn besluit en de landelijke aanpak: ‘In het kader van de rechterlijke uitspraak over de ontbonden vereniging Saturadah, en om de leefbaarheid van Hoorn te beschermen vind ik de sluiting een noodzakelijke stap. Wij hebben geconstateerd dat voormalige leden van Saturarah gebruik gemaakt hebben van dit pand voor bijeenkomsten. We hebben onze constatering onderbouwd en de rechter is het hier nu mee eens.’

Bezittingen ophalen
Sluiting van het pand betekent dat er niemand nog op het perceel of in het clubhuis aan de Factorij 8B mag komen. De leden van Satudarah hebben de gelegenheid gekregen om hun motoren en andere bezittingen op te halen.

Bevoegdheid tot het geven van het bevel tot sluiting
Op grond van artikel 174 Gemeentewet en artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn kan de burgemeester ter bescherming van de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat, de sluiting bevelen van een voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte.