HOLLANDS KROON - Op 7 februari 2018 hebben de schoolbesturen Sarkon, Surplus, de Stichting Kinderopvang Hollands Kroon en de gemeente de realisatie-overeenkomst ondertekend voor de nieuwbouw van de Brede School Hippolytushoef.

De nieuwbouw komt op de plek van de huidige basisschool ‘De Kei’ aan de Elft in Hippolytushoef en biedt naast deze school ruimte voor de Henricusschool, een inpandige gymzaal, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Naar verwachting kan de nieuwe brede school met ingang van het schooljaar 2020-2021 in gebruik worden genomen.