ZWAAGDIJK-WEST - De provincie Noord-Holland is in 2022 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de plaatsing van flexwoningen in Zwaagdijk-West. De provincie gaat nu zelf verder met dit onderzoek.


Aanvankelijk deed de provincie dit onderzoek samen met 2 woningcorporaties en de gemeente Medemblik, maar die hebben de provincie in een brief laten weten verder onderzoek ‘niet zinnig’ te vinden. De gemeente en de corporaties noemen in een brief aan de provincie de ontwikkeling van flexwoningen in Balkweiterhoek financieel niet haalbaar, maar de provincie heeft geen financiële onderbouwing ontvangen bij dit besluit. De provincie rondt nu zelf het onderzoek af.


Luchtofoto Balkweiterhoek met geel omlijnd de beoogde locatie

Haalbaarheidsonderzoek

Gemeenten hebben een wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders en de provincie heeft de opdracht er op toe te zien dat die taak wordt uitgevoerd. Daarom heeft de provincie in september 2021 besloten te kijken naar eigen grond voor de bouw van flexwoningen. Balkweiterhoek is hiervoor een mogelijk geschikte locatie. Het vooronderzoek moet dat uitwijzen.

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich onder andere op elementen als de benodigde investering, een stedenbouwkundig ontwerp, de bereikbaarheid, de nutsvoorzieningen en een milieu- en geluidsonderzoek. Gedacht wordt aan de realisatie van een nog nader te bepalen aantal flexwoningen, bestaande uit 100% huur.

Pas als álle onderdelen goed zijn onderzocht en de consequenties in beeld zijn gebracht, neemt de provincie een besluit of zij wel of niet doorgaat met de bouw van de flexwoningen.

Urgent woningtekort

Het woningtekort in West-Friesland en de wettelijke taakstelling van de West-Friese gemeenten met betrekking tot huisvesting van statushouders, zijn onverminderd groot. Het urgente woningtekort is voor de provincie de reden om voor haar locatie in Zwaagdijk-West te onderzoeken of de realisatie van flexwoningen haalbaar is.

Vervolg

Als het haalbaar blijkt om op de locatie in Zwaagdijk-West flexwoningen te bouwen, dan volgt er opnieuw overleg met de gemeente.