DE GOORN - Wethouder Bijman ondertekent convenant met Alzheimer Nederland.
Op woensdag 19 september ondertekende wethouder Bijman een convenant met Alzheimer Nederland voor een dementievriendelijke gemeente. De bedoeling is om in Koggenland een samenleving te creëren waarin iedereen dementie herkent en accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een samenleving waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.


Er is meer aandacht voor dementie en dat is niet voor niets. De komende jaren zal het aantal mensen met dementie verdubbelen. Mensen blijven langer thuis wonen, dus dat betekent dat we met zijn allen alert moeten zijn op eventuele tekenen van dementie, zodat we mensen kunnen ondersteunen waar en wanneer dat nodig is. Daarom is het belangrijk dat inwoners en medewerkers van organisaties en bedrijven kennis hebben van dementie en hoe zij hier goed mee om te gaan. Als gemeente stimuleren en faciliteren we dit door een training te organiseren in de raadszaal en een online training aan te bieden via onze website. Wanneer mensen meer weten over dementie kunnen zij het eerder (h)erkennen en weten ze beter hoe goed om te gaan met de groeiende groep mensen die met deze ziekte te maken heeft.

Begeleiding op maat
Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is goede begeleiding nodig. Medewerkers van de gemeente worden het komende jaar getraind om vroegtijdig dementie te signaleren en mensen met dementie vanuit de thuissituatie te kunnen begeleiden. Voor mantelzorgers wordt een lotgenotengroep opgericht.