HOORN - Met het blauw aanlichten van de Oosterpoortbrug van 19 tot en met 24 oktober aanstaande, sluit de gemeente Hoorn aan bij de Jubileumviering van de Verenigde Naties. Deze werden op 24 oktober 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog, opgericht met als doel samenwerken op het gebied van wereldwijde vrede, veiligheid en medemenselijkheid. Bekende programma’s zijn Unicef kinderhulp en ontwikkelingshulp. De Oosterpoort is voor Hoornse inwoners een historische plek waar zij stil kunnen staan bij de kleine en grotere daden die het verschil maken.


‘Juist nu laat de coronacrisis zien hoe we internationaal met elkaar verbonden zijn, maar ook dat het vaak de kleine gebaren zijn die een groot verschil maken voor een ander. De Verenigde Naties werken aan een betere wereld met onder meer de aanpak klimaatverandering, het veiliger maken van steden en gelijke rechten voor iedereen. Dat gaat stap voor stap en met de inzet en motivatie van iedere wereldburger’, aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.

Verbinding en samenwerking
Het college staat achter de doelen van de VN en wil met de verlichting van een gebouw met betekenis stilstaan bij verbinding en samenwerking. Ook het Hoornse coalitieakkoord kent afgeleide opgaven van het VN-programma. Zoals een groenere en duurzame stad. Een stad waar wordt gewerkt aan een veilige leefomgeving voor alle inwoners. Een stad waar men aandacht heeft voor elkaar.

LEDverlichting
De Oosterpoortbrug zal blauw kleuren vanaf het begin van de avond tot 02.00 uur 's nachts. De gemeente maakt hierbij gebruik van de meest energiezuinige lichtbron, namelijk LED.