NIBBIXWOUD - De voorbereidende werkzaamheden voor woningbouw op de voormalige SEW-velden in Nibbixwoud starten in november. Dan word het terrein bouw- en woonrijp gemaakt. In december gaan alle nutsleidingen de grond in.

Prijsvraag
Naast vrije kavels en huurwoningen komt er ook een appartementengebouw. Daarvoor is een prijsvraag uitgezet. Ontwikkelaars konden een ontwerp en een bod op de grond indienen. Een speciale werkgroep gaat deze beoordelen. Binnenkort maken we winnaar bekend.

Het Woud
In het nieuwe plan wordt Het Woud een doodlopende straat voor autoverkeer. Tijdens de bouw blijft de straat open voor verkeer. Vanaf Het Woud kan bouwverkeer nu op twee plaatsen het zuidveld bereiken. Zodra de bouwfase is afgerond sluiten we de weg af voor auto’s en richten we deze opnieuw in. Het werkverkeer heeft hiermee voldoende ruimte en doorgaand verkeer hoeft niet een jaar lang over een bouwweg te rijden.

Noordveld
Alle kavels voor zuidveld fase-II zijn inmiddels verkocht. Er was veel interesse waardoor lang niet iedereen aan bod kwam. Daarom starten we met de voorbereidingen van het noordveld. Deze kavels zullen voor de zomer van 2019 in de verkoop gaan.