OBDAM - Koggenland heeft twee buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) die toezicht houden op de openbare orde en veiligheid. U kunt voor allerlei vragen of meldingen bij hen terecht, bijvoorbeeld over onveilige verkeerssituaties, fout parkeren of jongerenoverlast. Komende maanden gaan onze Boa’s de dorpen af om kennis te maken met inwoners van Koggenland. Op donderdag 7 maart 2019 van 18:30 uur tot 20:30 uur ontvangen zij u graag in dorpshuis De Brink in Obdam.


U bent van harte welkom om met de boa’s kennis te maken, uw vraag te stellen of een melding te doen. Wijkagent Sandra Hof is ook aanwezig.Er staat een lekker kopje koffie of thee voor u klaar bij De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE in Obdam.