KOGGENLAND - U kunt ook dit jaar uw stem laten horen en iemand voordragen in onderstaande categorieën.

De Koggenlandse toppers worden tijdens de Nieuwjaarsontmoeting op 8 januari 2018 door het college in de spotlights gezet en sommige van hen ontvangen een onderscheiding.

Vrijwilliger van het jaar

Kent u een onmisbare vrijwilliger die het dubbel en dwars verdient om extra in het zonnetje gezet te worden? Meld hem of haar dan aan voor de onderscheiding Vrijwilliger van het jaar 2018 van gemeente Koggenland. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in dorpen, hun belangeloze inzet betekent iets voor de gehele gemeenschap. Niet voor niets wordt vrijwilligerswerk dan ook wel het cement van de samenleving genoemd. Nomineert u de nieuwe vrijwilliger van het jaar?

Wat moet u doen?

Meld de persoon als volgt aan. Beschrijf en motiveer waarom de persoon die u voordraagt, de titel Vrijwilliger van het jaar verdient. Vermeld daarbij om welke werkzaamheden het gaat, hoe lang de vrijwilliger zich al inzet, waarom u die inzet zo bijzonder vindt en wie belang hebben bij die inzet. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft wat uw kandidaat zo bijzonder maakt. Let op: de vrijwilligers moeten wel binding hebben met de gemeente Koggenland, of wel als woonplaats of als plaats waar het vrijwilligerswerk wordt verricht.

Aanmoedigingsprijs voor Jongeren

Een vrijwilliger jonger dan 25 jaar wordt hiermee in het zonnetje gezet en aangemoedigd zijn vrijwillige activiteiten voor de maatschappij voort te zetten. Hij of zij woont in onze gemeente en heeft daar zijn activiteiten, is nog steeds actief en verricht het vrijwilligerswerk minimaal twee jaar.

Wie komt in aanmerking?

De jonge vrijwilliger dient in de gemeente te wonen, dan wel zijn activiteiten in gemeente Koggenland te hebben. Hij of zij dient nog actief te zijn en het vrijwilligerswerk minimaal 2 jaar te verrichten.

Sporter of sportploeg van het jaar

Sport is voor vele inwoners een onmisbaar element in onze samenleving. Het college wil dan ook een Koggenlandse sporter of sportploeg in het zonnetje zetten. Kent u iemand met bijzondere prestaties of een goed presterend team? Nomineer en motiveer waarom hij of zij de titel Sporter/Sportploeg van het jaar verdient.

Nomineren

Voor informatie kunt u terecht bij Dieuwke Schuijtemaker, e-mail d.schuijtemaker@koggenland.nl of telefoon (0229) 54 83 79. Uw schriftelijke nominatie, bij voorkeur via e-mail, kunt u uiterlijk 13 november 2017 insturen. Op de website vindt u meer informatie.