STEDE BROEC - Burgemeester Wortelboer hield gisteravond zijn nieuwjaarstoespraak die in het teken staat van saamhorigheid, eigen verantwoordelijkheid nemen en samen verder bouwen.


Hij hield zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in Hét Postkantoor in Bovenkarspel. De toespraak stond in het teken van saamhorigheid, eigen verantwoordelijkheid nemen en samen verder bouwen. Hij blikte terug op 2019 en keek vooruit naar het nieuwe jaar.

Valse start door brand molen Ceres
Burgemeester Wortelboer stond allereerst stil bij de brand van Molen Ceres. Hij noemde de machteloosheid die zovelen voelden om de molen zo te zien branden. En daarnaast ook de geweldige inzet van de brandweerposten om de molen zoveel mogelijk te behouden en de gebouwen eromheen te kunnen sparen.

Hulpverleners
Daarna ging zijn aandacht uit naar alle hulpverleners, politie, brandweer, ambulance- en ziekenhuispersoneel, die weer alle hens aan dek hadden tijdens de roerige oudjaarsnacht.

De maatschappij, dat ben jij!
Hij haakte aan op de landelijke discussie die weer gaande is over hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat oud- en nieuw minder roerig, met minder ongelukken en vernielingen verloopt. En over een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod en hoe we daar dan met zijn allen mee om gaan.

Samen de schouders eronder en saamhorigheid
Hij is trots op de Westfriese mentaliteit: samen de schouders eronder zetten en aanpakken. Op vele momenten en bij veel activiteiten liet onze Stede Broecse samenleving zich van de beste kant zien.

Zorgen om financiën
Aandacht voor zorgen over de financiën van de gemeente was er ook. Hij sprak over de financiële problematiek rondom jeugdzorg, die inmiddels bij vrijwel alle gemeenten tot tekorten heeft geleid. Hierdoor heeft Stede Broec impopulaire keuzes moeten maken om het huishoudboekje op orde te houden.

Hij stelde dat het doel is om het mooie voorzieningenniveau van deze gemeente niet af te breken voor een hopelijk tijdelijk probleem. En dat er besluiten zijn genomen die voor de samenleving op de langere termijn verstandig zijn.

Verder bouwen
Burgemeester Wortelboer sprak over het verder bouwen aan onze gemeente. Met de uitbreiding van het Streekplein met een mooie horecagelegenheid, de uitbreiding van het Streekhof en de start van Waterweide. Hij noemde ook het verder bouwen aan de participatie van inwoners in de vorm van het burgerpanel afgelopen jaar. Maar ook het verder bouwen aan wat in 75 jaar vrijheid is opgebouwd.