DRECHTERLAND - Burgemeester Michiel Pijl heeft op woensdag 8 januari zijn nieuwjaarstoespraak gehouden in Bantam.

Er is dit jaar gekozen voor Hoogkarspel als locatie van de nieuwjaarsreceptie om nog even stil te staan bij het 700-jarig bestaan van Hoogkarspel in 2019. De organisatoren van het jubileumjaar werden nog even naar voren gehaald en bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. De toespraak werd afgesloten met een, speciaal voor het jubileum gecomponeerd, muziekstuk door Bo de Myttenaere, een getalenteerd pianist uit onze gemeente. Op beeldschermen waren ondertussen filmpjes en foto's te zien van de jubileumactiviteiten.

75 jaar vrijheid

Burgemeester Pijl maakte in zijn speech een brug van 700 jaar geschiedenis naar 75 jaar vrijheid. Dit jaar gaan we 75 vrijheid herdenken. “Vrijheid moet als het nodig is bevochten worden. Wat dat betreft is het goed en belangrijk dat de regionale Veteranendag in 2020 in juni hier in Drechterland gehouden zal worden. Een mooi moment om veteranen uit heel Westfriesland de waardering te geven die ze verdienen.”

Hulpdiensten

De burgemeester sprak zijn dank uit aan de hulpdiensten die dag in, dag uit voor ons klaar staan. “Onze brandweervrijwilligers uit Venhuizen stonden ook weer paraat tijdens oud & nieuw bij de molenbrand. Vrijwilligers die dus niet thuis waren met de jaarwisseling. Politie en andere hulpdiensten hebben die nacht heel hard moeten werken, heb ik ook uit eigen waarneming gezien.” Burgemeester Pijl pleit voor een landelijk verbod op het gevaarlijkste en meest overlast gevende vuurwerk, namelijk knalvuurwerk en vuurpijlen.

Aantrekkelijke woongemeente

Burgemeester Pijl haalt de vergrijzing aan waar we in Drechterland zeker mee te maken krijgen. De krapte op de arbeidsmarkt kan nog wel eens voor problemen gaan zorgen in het voldoen van alle publieke taken als onderwijs, zorg en politie. Ook huizen zijn schaars en historisch duur geworden. “Het is heel belangrijk dat Drechterland blijft doen waar het goed in is; Een aantrekkelijke woongemeente zijn, werken aan de leefbaarheid in onze dorpen, waar het fijn wonen is vanwege het groen en de ruimte maar ook vanwege het gemeenschapsleven. Een plek waar het niet alleen gaat om ik, maar ook om wij. Waar het fantastisch fietsen en wandelen is. Een gemeente waar jonge mensen en gezinnen met kinderen graag wonen. Daarvoor is het nodig dat we bouwen, niet alleen voldoende maar ook de juiste woningen. We werken aan veel woningbouwplannen op verschillende plekken in onze gemeente.”

Erkenning voor de boeren

Burgemeester Pijl refereerde naar de nieuwjaarspeech van burgemeester Halsema van Amsterdam die duidelijk aangaf dat de stad de regio hard nodig heeft. ‘Het boerenland waar het eten geproduceerd wordt’. “Dat werd goed duidelijk tijdens de brunch die de agrariërs in december hadden georganiseerd in het centrum van Amsterdam. Ik ben erheen gegaan om de agrariërs uit Drechterland, die er ook waren, een hart onder de riem te steken. Erkenning en op aan kunnen van regels die de overheid stelt. Voor onze gemeente waar agrarische sector zo cruciaal is.”

Help elkaar de drempel over

Ten slotte sprak de burgemeester een dankwoord uit aan het bloeiende ondernemerschap in de gemeente en het gemeenschapsleven waar Drechterland om bekend staat. Burgemeester Pijl geeft aan dat de eigen identiteit belangrijk is en dat we die moeten koesteren. Het vieren van de eigen historie, zoals het 700 jaar Hoogkarspel, brengt mensen dichter bij elkaar. “Er zijn vele nieuwe ontmoetingen geweest het afgelopen jaar, het gemeenschapsleven heeft een enorme boost gekregen. Ik hoop dat we daarop kunnen voortborduren in de komende jaren. We koesteren ons verleden, weten dat we verbonden zijn en vormen samen een sterke gemeenschap. En dat gebeurt in alle dorpen van Drechterland. Dat geeft ons een sterke basis om samen over de drempel te stappen, en als het nodig is elkaar over de drempel te helpen, samen de toekomst tegemoet!