MEDEMBLIK - De raad van de gemeente Medemblik heeft op 1 februari besloten om: S. Schouten (CDA) te benoemen tot raadscommissielid.

Deze mogelijkheid is ontstaan, doordat de raad in juli heeft besloten dat voor een commissielidmaatschap het niet meer vereist is dat leden tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen geplaatst waren op de kandidatenlijst van de fractie.