LUTJEBROEK - Open dag op de biologische schapenboerderij in Lutjebroek
‘Lekker naar de boer’ tijdens de Landelijke biologische boerderij dag op zondag 17 juni. Iedereen is van 11.00 - 17.00 uur van harte welkom op de ‘Schapenstreek’ waar ruim 200
melkschapen worden gehouden. Tussen 11.00 - 12.00 uur gaat Mark van Alderwegen schapen scheren, ook kunnen bezoekers kijken of helpen bij het vilten van wol. Het proces van schapenkaas en -ijs maken wordt uitgelegd. Een mooie gelegenheid om biologische producten te proeven of te kopen. De schapenboerderij is gelegen aan De Gouw 57a, 1614 MB Lutjebroek, per auto te bereiken via de Kadijkweg: zie www.lekkernaardeboer.nl

IVN vaartocht
Vanaf 13.00 uur kunnen bezoekers van de ‘Schapenstreek’ instappen bij de steiger van de boerderij, maximaal 28 volwassenen en kinderen. Tijdens de vaartocht door De Weelen vertelt IVN-gids Siep Konijn over de specifieke waterplanten- en dieren. Het oorspronkelijke landschap van vóór de ingrijpende ruilverkaveling in de jaren ’70 is goed te herkennen. Extra aandacht krijgen het slotenpatroon, de oude akkers, het waterpeil van de Lutjebroeker Weel en de nieuwe waterberging. Kosten € 2,50 per persoon en € 1 per kind. Voor een goed verloop is opgave noodzakelijk bij schipper Gé Kenter 06 557 330 77 of g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl

De KNNV afd. Hoorn
doet ook mee en start om 14.00 uur een plantenexcursie o.l.v. KNNV-gidsen tegenover de boerderij. Op een informatiekraam kunnen o.a. de nachtvlinders worden bewonderd die op 16 juni zijn gevangen. Deelnemers kunnen zich voor deze nachtvlinderexcursie aanmelden bij Ad Roobeek op 0228 51 59 55 of ad.roobeek@ziggo.nl. De excursietijd is van 22:30 tot 01.00 uur.