DRECHTERLAND - De gemeente Drechterland wil haar inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij haar bestuursakkoord. Dit akkoord kent een aantal opgaven en ambities. Aan inwoners en partners de vraag hierover mee te denken en gezamenlijk een Maatschappelijk akkoord te maken. Dit gebeurt aan de hand van vragen en stellingen tijdens bijeenkomsten waar inwoners en maatschappelijke partners voor zijn uitgenodigd. Mensen die niet aanwezig kunnen of willen zijn, kunnen ook een digitale enquête invullen en op deze manier hun bijdrage leveren.

Wethouder Dirk te Grotenhuis: “Deze aanpak is voor ons een vanzelfsprekend vervolg op de weg die we zijn ingeslagen op het gebied van burgerparticipatie met het traject vitale dorpen. Samen met onze inwoners willen we ook komende periode werken aan een nóg vitaler Drechterland!”

Programma avonden
Op donderdag 31 mei vindt er een avond voor maatschappelijke partners plaats. Op woensdag 6 juni zijn inwoners om 19.30 uur uitgenodigd om mee te praten in het gemeentehuis in Hoogkarspel. Partners en inwoners hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De enquête is te vinden op www.drechterland.nl en op de facebookpagina:
www.facebook.com/nieuwsuitdrechterland.

Vervolg
De geleverde input wordt samen met het bestuursakkoord, gevormd tot een maatschappelijk akkoord. Deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en vervolgens vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Hierin geeft het college aan wat zij de komende periode wil bereiken en waar zij dus op aan te spreken is.