MEDEMBLIK - Vanaf het eerste kwartaal van 2019 kunnen ook huishoudens in de binnenstad voortaan hun afval scheiden. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van de inwoners om het afval beter te scheiden. Op dit moment wordt het restafval en gfe (groente, fruit en etensresten) nog in één vuilniszak opgehaald. Dit veroorzaakt veel vuil op straat en zorgt voor overlast en irritatie onder inwoners. De containers zijn uitsluitend voor huishoudelijk afval en gfe. Deze komen op logische, goed bereikbare plekken in de wijk.

CAW
Begin dit jaar informeerden wij de binnenstadbewoners van Medemblik over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers en gfe-cocons. We ontvingen in totaal 25 reacties op dit plan. Een aantal hiervan heeft geleid tot een aanpassing van de containerlocaties. Het bestuur van het CAW ( Centraal Afvalverwerkingsbedrijf Westfriesland) heeft deze containerlocaties in het definitieve aanwijzingsbesluit vastgesteld. Zie de bekendmakingen op pag. 3 van het Gemeentenieuws.

Inwoners met bakken
Een deel van de inwoners van de binnenstad gebruikt bakken in plaats van vuilniszakken. Zij kunnen de groene en oranje bak blijven gebruiken en krijgen een gebruikspasje voor de restafvalcontainers.

Voorbereidend werk
Binnenkort starten we met de voorbereidende werkzaamheden. We graven proefsleuven en doen bodemonderzoek. De uitkomst van bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en vergunningaanvragen kan nog leiden tot kleine aanpassingen van de locaties.Meer informatie: www.medemblik.nl/ondergrondsecontainer